Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Vitajte na stránke!

Vitajte v Materskej škole Železničná 74, Považská Bystrica

    Naša materská škola sa nachádza v centre mesta Považská Bystrica. V neveľkej vzdialenosti od MŠ je hlavná križovatka a frekventovaný dopravný smer na Bratislavu.  S pokojným svedomím môžem konštatovať, že budovy MŠ,  do ktorých deti chodia aj napriek tomu sú obklopené  oázou zelene, kvetov, stromov, takže aj napriek rušnému centru u nás máte pocit, že ste v inom svete. Tou oázou je  krásna veľká školská záhrada plná kvetov, s udržiavaným trávnikom, chodníkmi pre detské hry, s detským mini dopravným ihriskom, s priestormi na výtvarné vyjadrenie detí.  Školská záhrada má udržiavané pieskoviská, veľkú šesťhrannú hojdačku, oddychový vláčik, šmýkalku s vežičkou. Deti hneď pri vstupe do areálu vítajú drevené zvieratká –pes, strniskový koník, slimák. Za posledných 5 rokov sme záhradu prebudovali na športovo-relaxačný areál, ktorý slúži nielen našim deťom v MŠ, ale aj verejnosti z neďalekého sídliska.

      Materská škola má priznanú od 01.04.2002 právnu subjektivitu. Od tohto dátumu ju riadi Jaroslava Kračková  spoločne s Elenou Zvakovou ako zástupkyňou školy a s Danielou Bielikovou, ktorá   zabezpečuje plynulý a kvalitný chod školskej jedálne. Materská škola participuje na sociálnom programe mesta Považská Bystrica a to tým, že sa v nej stravuje takmer 69 dôchodcov. Tí si stravu odoberajú do obedárov. Škola je zapojená do projektu Ovocie do škôl, takisto sme odberateľmi školského dotovaného mlieka.

     V 4 pavilónoch MŠ je 8 tried, jeden pavilón je hospodársky. Po odbornej stránke sa o deti stará 100% kvalifikovaný pedagogický zbor. V našej MŠ pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu s výstižným názvom:  „Na vláčiku za poznaním.“ Logo materskej školy znázorňuje veselý vláčik, ktorý symbolicky na každom z 10 vozňov (vezie mesiace školského roku, a v nich veľa nových poznatkov). Deti sa  aj s novými vedomosťami uberajú do konečnej stanice. Tou je základná škola. Naša MŠ má veľmi dobrú spoluprácu s  5.ZŠ na ulici Slovenských partizánov, s 3. ZŠ na ulici Školská, s 1.ZŠ Nemocničná. Práve sem do týchto škôl ide  najviac detí do 1. ročníka ZŠ.

    V materskej škole máme plne využitú kapacitu školy.  Všetky miesta v triedach sú obsadené. Deti okrem vlastnej edukácie majú možnosť rozvíjať svoj um a talent v krúžkoch hudobno-pohybovom, výtvarnom, anglickom, folklórno-tanečnom. Tieto aktivity sa robia v popoludňajších hodinách. Dôraz kladieme na rozvíjanie prosociálnosti v správaní detí, na prehlbovanie a rozvíjanie národného povedomia prostredníctvom ľudových rozprávok, zvykov, obyčajov, hier, piesní a tancov. Tradične organizujeme a vystupujeme na folklórnych slávnostiach Vitaj, vitaj letečko, Jar k nám letí, na bystrickom jarmoku , na benefičnom koncerte Budík a na mnohých iných spoločensko-kultúrnych podujatiach. Veľký dôraz kladieme na dopravnú výchovu – zapojili sme sa do projektu :“Byť videný.“ Našim cieľom je dobudovať zelenú zónu okolo celého areálu S prípravnými prácami sme začali v septembri/2017, dokončiť ho plánujeme v máji/2020, a to z prostriedkov 2% z daní FO A PO.

   Pod správu MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica patria aj 2 triedy na elokovanom pracovisku Stred 163/72 Pov. Bystrica. Je to budova rodinného typu s peknou záhradou priamo v centre sídliska Stred. Pracujú v ňom 4 kvalifikované učiteľky, 1 pani kuchárka, 2 pracovníci v prevádzke. Budova má samostatnú kuchyňu s jedálňou. Zástupkyňou na EP Stred 163/72 je Mgr. Ľubica Čierniková.

Našim cieľom je, aby sa každé dieťa, ktoré rodič prihlási do našej MŠ cítilo bezpečne, príjemne, spokojne. 

 

Bc. Jaroslava Kračková
    riaditeľka školy 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572846

Úvodná stránka