Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Rodičovské združenie


Plán spolupráce s RZ


1)  Výbor RZ sa bude schádzať 1x za štvrťrok, zabezpečí plenárne RZ a v spolupráci s
triednymi učiteľkami triedne schôdzky.
2)  Intenzívnou spoluprácou s rodičmi predchádzať poklesu počtu detí a nepravidelnej
dochádzke do MŠ.
3)  Uplatňovať alternatívne riešenie postupného adaptačného pobytu detí v MŠ hlavne
u 3 ročných a nových detí.
4)  Uplatňovať netradičné prístupy v edukačnom procese so zapojením rodiny, zvyšovať podiel
Rodičov na konkrétnej činnosti s deťmi počas celého dňa v MŠ, v práci sa orientovať na
Organizáciu netradičných foriem spolupráce s rodinou.
5)  Poskytovať odborné konzultácie rodičom k výchove detí.


Plenárna schôdza rodičov 

na svojoj schôdzi 12.10.2015 prijala a schválila správu o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami rodičov za škoslký rok 2012/2013. Finančnú správu vypracovala Bc. Mikušová - pokladníčka RZ a bola prerokovaná v revíznej komisii pri RZ v zložení: Ing. Jašová, Mgr. Letková a Mgr. Augustínová

Spoločné akcie:

- Účasť na edukačnom procese
- Účasť na výletoch a exkurziách s deťmi
- Dni otvorených dverí, vianočné besiedky, vítanie jari
- Deň matiek
- Benefičný koncert pre detské oddelenie v NsP Pov. Bystrica - BUDÍK
- Folklórny festival Otvára sa letu brána


Zloženie výboru RZ:


 
Meno a priezviskoFunkcia
Mgr. Štefániková Gabrielapredseda - štatutár
Dr. Daniel Ježíktajomník výboru
Iveta Ševčíkovápokladník
Dr. Eva Turzováčlen výboru
Lenka Močarníkováčlen výboru
Mgr. A. Muráňováčlen výboru
Ing. Haladejová Zuzanačlen výboru - RK
PaedDr. Ivana Magdechováčlen výboru

Na plenárnom združení rodičov pri MŠ Železničná 74 P. Bystrica bola prednesená a schválená finančná správa o hospodárení z finančnými prostriedkami od rodičov a sponzorov za šk. rok 2017/2018. Finančnú správu spracovala p. Ševčíková Iveta, overila predsedníčka Mgr. Štefániková, bola prejednaná a schválená revíznou komisiou pri RZ v zložení Ing. Haladejová, Dr. Ježík a Dr. Turzová.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572829

Úvodná stránka