Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole, Železničná 74, Považská Bystrica bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 01.04.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 01.04.2016 na obdobie 4 rokov.

 

Členovia rady školy:


 
P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený - delegovaný za
1.Ing. Rojko JurajpredsedaZamestnanec MŠ
2.Jurkovičová StanislavapodpredsedaZástupca rodičov
3.Krutošíková AnnatajomníkZamestnanec MŠ
4.Emília Jamborkováčlenka RŠPedagogický pracovník
5.PaedDr. Ivana Magdechováčlenka RŠZástupca rodičov
6.PhDr. Daniel Ježík člen RŠZástupca rodičov
7.Lenka Močarníkováčlenka RŠZástupca rodičov
8.Ing. František Martaus, PhD.člen RŠPoslanec MZ, za zriaďovateľa 
9.Mgr. Tibor Macháččlen RŠZástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
10.Mgr. Katarína Beranová členka RŠPoslanec MZ, za zriaďovateľa
11.Ing. Kubovič Ľubomír člen RŠposlanec MZ za zriaďovateľa

Rada školy pri MŠ Železničná 74, Považská Bystrica zasadá v školskom roku 2x, hlavnou náplňou zasadnutí je spolupráca s vedením školy, chod školy v prospech detí, finančné zabezpečenie školy, zlepšenie prostredia v prospech detí, konzultácia obsahu Ročného plánu školy, prerokovanie Vyhodnocovacej správy školy za uplynulé obdobie. Na zasadnutí RŠ v 6/2016 bol prerokovaný a schválený inovovaný ŠkVP, podľa ktorého budeme v MŠ pracovať od 9/2016.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572828

Úvodná stránka