Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona MŠ, Železničná 74, Považská Bystrica zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
  

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica

Sídlo: Železničná 74, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Bc. Jaroslava Kračková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:  E-mail: riaditel@mszeleznicna.sk
                             Telefón: +421 424262544

IČO: 36 128 431

DIČ:  2021640533

Plán verejných obstarávaní (VO):


 
Predpokladaný termín VOPredmet VOPredpokladaná hodnota zákazky (EUR bez DPH)Metóda VO
I/2014Dodávka potravín16 750§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky
I/2014Dodávka potravín18 250§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky
I/2014Dodávka potravín22 500§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky
I/2014Dodávka potravín12 500§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2014Dodávka potravín8 700§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2014Dodávka potravín8 500§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2014Dodávka potravín7 200§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2014Dodávka mäsa3 000§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2014Dodávka potravín10 700§9 ods 9 – prieskum trhu
IV/2014Učebné pomôcky1 660§9 ods 9 – prieskum trhu
VI/2014Rekonštrukcia sociálnych zariadení7 100§9 ods 9 – prieskum trhu
VII/2014Počítače1 370§9 ods 9 – prieskum trhu
VII/2014Učebné pomôcky1 800§9 ods 9 – prieskum trhu
IX/2014Výmena podlahovej PVC krytiny1 600§9 ods 9 – prieskum trhu
XII/2014Gastrozariadenia1 260§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2015Inter. tabule s projektormi4 000§9 ods 9 – prieskum trhu
I/2015Dodávka a montáž vchodových dverí1 200§9 ods 9 – prieskum trhu
VII/2015Rekonštrukcia oplotenia10 000§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky

Dokumenty:


 
DátumNázov dokumentuSúbor PDF
16.7.15 - Výzva na predloženie ponuky podľa §9 ods 9 ZVO: Stav. práce

 
16.7.15 - Dokumentácia k výzve na predloženie ponuky zo 16.7.2015
 dokumentacia.zip (366.8 kB) dokumentacia.zip (366.8 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14f.pdf (12.4 kB) o28-1-14f.pdf (12.4 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14g.pdf (12.4 kB) o28-1-14g.pdf (12.4 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14h.pdf (12.4 kB) o28-1-14h.pdf (12.4 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14i.pdf (12.4 kB) o28-1-14i.pdf (12.4 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14j.pdf (12.5 kB) o28-1-14j.pdf (12.5 kB)

 
28.1.14 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 o28-1-14k.pdf (12.4 kB) o28-1-14k.pdf (12.4 kB)

 
27.1.14 - Výzva na predloženie ponuky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny

 
27.1.14 - Výzva na predloženie ponuky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny

 
27.1.14 - Výzva na predloženie ponuky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572806

Úvodná stránka