Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Platenie príspevku

Vážení rodičia,

     rodič je povinný uhrádzať príspevok podľa §3 ods. 2 VZN Mesta Považská Bystrica, ktoré určuje výšku povinného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica č. 87/2012, a to vopred do 10 – teho dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza v zmysle Školského poriadku materskej školy. Je to suma 11,00 € na mesiac. Sumu je potrebné uhradiť na účet materskej školy v stanovených termínoch. Platí sa za 2 mesiace spolu, teda 22,00 €. Na účet sa neposielajú platby za mesiace júl, august, pretože sa suma ráta inak. Za tieto letné mesiace sa platí na triedach, resp. zástupkyni MŠ podľa počtu dní kedy je dieťa prihlásené do MŠ.

 Poplatok neplatia rodičia detí, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 6 rokov!

číslo účtu :   SK 91 5600 0000 0028 3660 0005

variabilný s.:  číslo mesiacov (napr. : 9.-10./2019)

poznámka :    meno dieťaťa a trieda, kde je dieťa zaradené

S p l á t k o v ý    k a l e n d á r :

september, október                                                                                do 10.09.2019   

november, december                                                                             do 11.11.2019

Pozor : platiť až v januári/2020

január, február                                                                                         do 11.01.2020

marec, apríl                                                                                               do 11.03.2020

máj, jún                                                                                                      do 10.05.2020

Upozorňujem rodičov, aby si nezamieňali číslo účtu za jedálenský. Platby treba platiť včas. Pri opätovnom nedodržaní termínov platieb  a po upozornení, že rodič  porušil Školský poriadok MŠ pristúpim k vylúčeniu dieťaťa z materskej školy. Platby počas mesiacov júl/august sa platia v hotovosti podľa počtu prihlásených dní dieťaťa do MŠ.

 

                                                                                                      

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


578818

Úvodná stránka