Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Krúžky

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok zabezpečujú učitelia z výtvarného odboru Základnej umeleckej školy M. R. Štefánika v Považskej Bystrici.
Spoločné stretávanie je  v pavilóne C - krúžková miestnosť na prízemií v pondelok a utorok a to v čase od 12,15 do 13,40 hod. Cieľová skupina sú 5-6 ročné deti. Poplatok určuje ZUŠ, uhrádza sa poštovou poukážkou. Takisto rodičia hradia výdavky na výtvarný materiál.
Vyučujúcimi Mgr. Hrivíková, DiS Dubcová, Mgr. Rosina, Mgr. Kadurík

 

Hudobnno-pohybová výchova

Hudobno-pohybovú výchovu zabezpečuje pedagóg zo ZUŠ - Mgr. Pavlovičová Eva, a to v pondelok od 12,15 -13,00 hod. Dôraz kladieme na rozvíjanie prosociálnosti v správaní detí, na prehlbovanie a rozvíjanie národného povedomia prostredníctvom ľudových rozprávok, zvykov, obyčajov, hier, piesní a tancov. Deti majú príležitosť vystupovať na folklórnych slávnostiach Otvára sa letu brána, Heš Morena heš, na bystrickom jarmoku , na benefičnom koncerte Budík a na mnohých iných spoločensko-kultúrnych podujatiach. Vedúca krúžku zodpovedá za bezpečnosť zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u triednych učiteliek a po jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried. Krúžky pracujú na základe plánov práce. 
Anglický jazyk hrou

Angličtinu hrou zabezpečuje na základe požiadavky rodičov kvalifikovaná učiteľka so štátnou jazykovou skúškou, vo štrvrtok od 14,00 - 15,00 hod v pavilóne C - krúžková miestnosť na prízemií. Rodičia platia vopred za 3 mesiace, poplatky za neprítomnosť dieťaťa sa už nevracajú. Takisto sa finančne podieľajú na kúpe pracovných zošitov z AJ. Vyučujúca je Ing. Bačíková.

Na všetky krúžkové činnosti sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 


Folklórny krúžok 
 
zameriava sa na oboznamovanie a prehlbovanie vedomostí o slovenských zvykoch, tancoch, piesňach. Vedie ho tanečný pedagógAndrea Antalová, krúžok je 2x týždenne v utorok a piatokv  čase od 14,55 – 15,40 v pavilóne A / horná trieda.


Detská gymnastika 
zameraný na rozvíjanie pohybových daností detí smerom k základom ladného držania tela, ohybnosti, chôdze a pod. Krúžok býva v pondelok od 14,55 – 15,40 v pavilóne A / horná trieda. Je vhodný pre predškolákov. Deti majú možnosť pokračovať v týchto aktivitách na 1. ZŠ Nemocničná v Pov. Bystrici. Krúžok vyučuje trénerka Boba Hájková

 


 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572778

Úvodná stránka