Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Oznamy školy - rok 2012, 2011

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,
    riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom novoprijatých detí, že dňa 26.08.2013 – pondelok o 15,30 v pavilóne C/dolná trieda bude rodičovské združenie. S radosťou musím oznámiť, že sa nám podarilo prebudovať nevyužité priestory bývalých kočikární na novú triedu, v ktorej budú prijaté deti od 2 – 3 rokov. Prosím rodičov, ktorí si doteraz nevyzdvihli Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že tak môžu urobiť dňa 26.08.2013, kedy sa začne aj normálna prevádzka MŠ. Prevádzku kmeňovej MŠ na Železničnej 74, P.B. prerušíme od 22.07.2013 – 23.08.2013. Od 05.08.2013 budú deti z kmeňovej MŠ na základe záujmu rodičov zaradené na našom elokovanom pracovisku Stred 163/72, P.B.
    Všetkým deťom aj rodičom prajem v mene vedenia MŠ pokojnú a peknú dovolenku.

Bc. Jaroslava Kračková
      riaditeľka MŠ        


Detská olympiáda

   Dňa 20. júna 2013 sa deti z elokovanej triedy na Strede zúčastnili detskej olympiády na III. Základnej škole v Považskej Bystrici. Naše deti vybojovali pre MŠ medailu v hode do diaľky a v štafete. Veľmi nás ich úspech potešil. Fotky z akcie nájdete v našej fotogalérii.

 Alena Uríčková


Škôlkari v pohybe

     Milí rodičia, v piatok 21.06.2013 v športovom areáli ZŠ Nemocničná, Pov. Bystrica vyvrcholí akcia zameraná na hry a šport, a to : ” Škôlkari v pohybe.” Deti už od 01.06.2013 boli motivované svojimi učiteľkami aby športovali, hrali sa s loptami, skákali cez gumu, plazili sa v strachových vreciach a pod.
    Akciu Škôlkari v pohybe organizuje naša materská škola pod gesciou Ministerstva školstva, vedy a športu SR a Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ako aj FTVŠ UK Bratislava. Využili sme možnosť organizovať túto akciu s tým, že škola, resp. školy, ktoré sa prihlásili mali možnosť zakúpiť si športové náradie a náčinie, ktoré využili nielen v rámci svojich športových akcií, ale ostane školám aj do budúcna.
    Túto akciu podporili aj primátor Pov. Bystrice Karol Janas, riaditeľ MŠK Ing. Kubovič, vedúci OŠ Mgr. Bielik a dúfam, že aj naši rodičia.

predseda organizačného výboru
Danica Fľaková         


Vážení rodičia,

  divadelné predstavenie bábkového divadla Na hojdačke - O Jankovi polienkovi sa uskutoční v náhradnom termíne v pondelok 3.6.2013 o 8:45h. Vstupné 1 Euro.


Deň detí

    Milí rodičia, v piatok 31.05.2013 deti našej materskej školy čaká oslava sviatku detí MDD. Pre deti sme objednali bábkové divadlo Na hojdačke. Herci s bábkovou hrou potešia deti v koncertnej sále ZUŠ, a to už o 8,30 hod. Po skončení divadla čakajú v areáli školskej záhrady na deti hry, športové súťaže, občerstvenie, čaj a samozrejme aj sladké balíčky.
    Veríme, že sa na nás usmeje slniečko a budeme môcť stráviť pekné dopoludnie vonku v záhrade. Ak zaprší náladu si nenecháme pokaziť a súťažiť a hrať sa budeme v našich pekných veľkých triedach.


Danica Fľaková a kol. MŠ


Veľká vďaka !
 
 

      Riaditeľka MŠ Železničná 74, Považská Bystrica za vedenie školy, za výbor rodičov a za deti zo sdrca ďakuje všetkým rodičom, ich priateľom, živnostníkom a firmám, ktorí našej MŠ darovali 2% z daní za rok 2012.
     Peniaze, ktoré boli darované deťom budú využité v ich prospech, a to najmä v areáli školskej záhrady, kde plánujeme po pripísaní sumy na účet nášho rodičovského združenia zakúpiť zaujímavé telovýchovné náradie a náčinie. O využití sumy budú rodičia informovaní na rodičovskom združení v septembri 2013.

za rodičov Ing. Rastislav Hoferica
za školu : Jaroslava Kračková


 


 

Vážení rodičia,

    rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ k 1.9.2013 si môžte osobne prevziať v týždňoch : od 22.6. – 12.7.2013. Prosím prineste si so sebou občiansky preukaz. Neprijaté deti sú tie, ktoré sú narodené v roku 2011 a po 31.08.2010. Ak nám zriaďovateľ povolí prebudovať nevyužité priestory (bývalé kočikárne) na triedu, ktorej prevádzku schváli i Verejný úrad regionálneho zdravotníctva,  budeme môcť umiestniť aj ďalšie neprijaté detí do našej MŠ.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


Prevádzka MŠ počas prázdnin

    Oznamujem rodičom MŠ Železničná 74 Považská Bystrica, že prerušenie prevádzky MŠ v čase letných prázdnin bude na kmeňovej MŠ od 22.07. – 23.08.2013. Elokované triedy Stred 163/72 (pri požiarnikoch) prerušujú prevádzku MŠ od 01.07. – 02.08.2013. Rodičia si do pripravených hárkov zapíšu záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin. Upozorňujem rodičov či už z kmeňovej MŠ na Železničnej 74, alebo na elokovaných triedach, že si môžu svoje dieťa zapísať aj vtedy, ak je jedna z prevádzok zatvorená a druhá je v prevádzke. Záujem si rodičia zapíšu do 21.06.2013, aby sa 24. a 25. júna 2013 vybrali zákonné poplatky na prázdniny. Platiť sa bude alikvótna časť z 11, 00 € prepočítaná na počet prihlásených dní. Preto žiadam rodičov aby k prihláseniu pristúpili zodpovedne, aby sme zabezpečili bezproblémový chod celej materskej školy v čase letných prázdnin.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujem.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


TVORIVÉ DIELNE

   Dňa 24. apríla 2013 sa deti z elokovanej triedy Stred 163/72 zúčastnili tvorivých dielní v Považskom osvetovom stredisku, kde pracovali s farebnými pieskami.

   Fotky z návštevy nájdete v našej fotogalérii.

Alena Uríčková


KULTÚRNE PODUJATIA V APRÍLI

Vážení rodičia predškolákov,

   v pondelok 22.04.2013 s deťmi našej MŠ pôjdeme do kina Mier na divadelné predstavenie Ufúľaná rozprávka. Vstupné 1,00 €

   V utorok 23.04.2013 o 8,00 hod. odchádzame do divadla v Žiline na krásnu rozprávku Peter Pan.
Autobus bude pristavený pred MŠ o 8,00 hod., preto žiadam rodičov, aby deti priviedli včas, aby sa v pokoji naraňajkovali. Príchod do MŠ predpokladáme o 11,00 hod. Vstupné 2,5 €.

   V stredu 24.04.2013 pôjdu predškoláci zo 4.B a vo štvrtok z 3.C na tvorivé dielne: Farebné piesky do Považského osvetového centra. Poplatok za materiál je 1,00 €. Lektorka Ing. Mahútová bude s deťmi pracovať a oboznámi ich so zaujímavou technikou.

    Vzhľadom na to, že za každú akciu sa platí upozorňujem rodičov, že pokiaľ nebudú chcieť aby ich dieťa na akcii bolo prítomné zabezpečíme pre tieto deti náhradnú triedu.

Záujem o akcie nahláste a zapíšte do pripravených hárkov v triedach predškolákov.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       

 


 

OZNAM

Vážení rodičia,
    prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin t.j. 28.3.2013 (štvrtok) a 2.4.2013 (utorok) bude na základe záujmu rodičov pre prihlásené deti zabezpečená v pavilóne C/dolná trieda. Ostatné pavilóny budú zatvorené. Normálna prevádzka bude od 3.4.2013 (streda).
   Prosím rodičov, aby svojim deťom preniesli na pav. C/dolnú triedu papučky, pyžamá – všetko podpísané. Upozorňujem rodičov, že kto ráno neprivedie dieťa a bolo riadne prihlásené, môže si prísť pre obed do MŠ.

Za porozumenie ďakujem.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


OZNAM PRE RODIČOV

   Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 1.3.2013 začala na našej materskej škole pracovať školská logopédka Mgr. Zdenka Krúpová.
    Depistáž zameranú na jazykovú a rečovú zdatnosť detí prevedie najskôr v predškolských triedach, a v triedach 4-5 ročných. Upozorňujem rodičov, že logopedické cvičenia s jednotlivými deťmi, ktoré majú rečové nedostatky bude robiť len na základe informovaného súhlasu rodičov. Deti, ktoré navštevujú klinického logopéda v nemocnici budú naďalej v starostlivosti u svojho logopeeda v NsP, ale majú možnosť v cvičeniach pokračovať v MŠ. Konzultačné hodiny školskej logopédky s rodičom bude na základe záujmu a osobného dohovoru logopédka a rodič. Vzhľadom nato, že lopédka má u nás v MŠ úväzok 0,32 bude pracovať v dňoch štvrtok, piatok od 7,30 – 13,30 hod.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


POĎAKOVANIE

   Predškoláci z našej materskej školy si mohli v týždni od 18.2. – 22.2.2013 vyskúšať aké je to byť hokejistom alebo krasokorčuliarom. Na zimnom štadióne MŠK deti pod vedením trénerov sa zúčastnili na predkorčuliarskom výcviku. Prihlásilo sa 16 detí, z toho výcvik dokončilo 12 detí. Určite sa aj medzi nimi nájde talent ako Linda Lengyelová, Emka Opoldíková, ktoré chodili do našej MŠ a už úspešne reprezentujú naše mesto v krasokorčuľovaní, ale aj talenty hokejové akým je Andrej Meszároš, Miloš Búbela, Martin Nemčík, Rasťo Konečný (tiež naše bývalé deti), v súčasnej dobe už reprezentanti republiky na ktorých sme všetci hrdí. Stačí chuť denne trénovať, cvičiť, ochota rodičov financovať tieto nádherné zimné športy a úspech sa určite dostaví. A ak nie, ešte je tu pocit, že dieťa niečo užitočné robí nielen pre reprezentáciu, ale hlavne pre svoje zdravie. Preto naša vďaka patrí tým, ktorí nám umožnili využiť ľadovú plochu zimného štadióna Ing. Konečnému, trénerom ktorí pracovali s deťmi a vedeniu MŠK Ing. Kubovičovi.

za rodičov Ing. Hoferica Rastislav a riaditeľka MŠ


OZNAM

   Vážení rodičia, prevádzka MŠ v čase jarných prázdnin a to od: 25.2.2013 – 1.3.2013 bude pre prihlásené deti zabezpečená na pavilóne
A/dolná trieda – deti z 1.A+3.A+2.B+4.B
C/dolná trieda – deti z 2.C+3.C+1.D

   Upozorňujem rodičov, že ak v priebehu týždňa klesne počet detí, bude v prevádzke len jedna trieda.
Za pochopenie ďakujem.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


KÚZELNÍK V NAŠEJ ŠKOLE

   Vážení rodičia, hneď po skončení jarných prázdnin príde v utorok 5.3.2013 do našej MŠ kúzelník Mgr. Janza so svojím programom. Na Železničnej bude mať 2 predstavenia. Na elokovanom pracovisku Stred 163/92 bude Mgr. Janza vystupovať v stredu 06.03.2013. Vstupné 1,- € prosíme uhradiť ráno pri príchode dieťaťa do MŠ priamo triednej učiteľke.
 


POĎAKOVANIE

  Vedenie materskej školy, učiteľky aj deti ďakujú za akciu Buď fit s gymnastikou Mgr. Toporovej zástupkyni z 1.ZŠ Nemocničná, ako aj žiakom, ktorí pomáhali túto skvelú akciu pre našich predškolákov zabezpečiť. Naše deti zažili príjemné športové dopoludnie v naozajstnej telocvični, na naozajstnom cvičebnom náradí. A veru, ako skonštatovala p. Mgr. Toporová deti prejavili obratnosť, vytrvalosť a hlavne radosť z cvičenia a z pohybu. Práve viacej pohybu a fyzickej aktivity deťom dosť chýba, uprednostňujú počítače, televízor, a ak nechceme aby nám vyrástla lenivá generácia dennodenne cvičíme aj v MŠ, chodíme na pobyty von, na plaváreň, klzisko a samozrejme aj do telocvične ZŠ.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


 


 

DVE PERCENTÁ

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ,
   aj v tomto roku máte možnosť poukázať dve percentá svojich daní našej materskej škole, a to cestou Občianskeho združenia pri ZŠ Školská, Považská Bystrica. Preto, kto chce poukázať našej MŠ 2% môže si stiahnuť tlačivo z našej web stránky, alebo si ho vyzdvihnúť priamo v triedach MŠ. Vypísané a potvrdené ho môže priniesť priamo do ekonomickej kancelárie MŠ. V prípade, že tlačivá osobne odovzdáte na daňový úrad, prosíme Vás aby ste ich fotokópie priniesli aj k nám do MŠ, aby bolo možné identifikovať prostriedky určené pre našu škôlku. Všetkým, ktorí nám darujú 2% vopred ďakujeme. Aj tento rok budú peniaze využité na zveľadenie areálu školskej záhrady.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ        


OZNAM

    Upozorňujeme rodičov, ktorí budú pre svoje dieťa žiadať odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky, a budú chcieť miesto v našej MŠ, aby informovali o odklade riaditeľku MŠ včas t.j. do 28.02.2013, aby boli zabezpečené miesta v triede predškolákov.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Predkorčuliarsky výcvik

Vážení rodičia,
   v spolupráci s MŠK Považská Bystrica majú predškoláci z našej MŠ aj z elokovaného pracoviska Stred 163/72 možnosť zúčastniť sa na predkorčuliarskom výcviku na zimnom štadióne v Pov. Bystrici. Ak má rodič aj dieťa záujem stačí nahlásiť dieťa triednym učiteľkám. Podmienky sú : korčule, oblečenie a prilba. Deti sa budú učiť základy korčuľovanie pod vedením odborných trénerov. Výcvik sa uskutoční v týždni od 18.02. – 22.02.2013, v čase od 8,30 – 10,00 hod. Deti na výcvik a späť bude voziť autobus.


AKCIE VO FEBRUÁRI

    Deti z MŠ Železničná navštívi 11.02.2013 detská spisovateľka Elena Valachovičová-Ryšavá, ktorá deťom predstaví zážitky Veveričky Rišky – z knižky ktorej je autorkou. V našej MŠ už bola minulý školský rok a stretnutie s ňou bol nielen pre deti, ale pre učiteľky príjemný zážitok.
    Hneď 12.02.2013 – v utorok zavíta na divadelné predstavenie Cínový vojačik divadlo Babadlo z Prešova. Predstavenie sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ – odbor hudobný o 9,00 hod. Vstupné pre dieťa je 1,00 €.


OZNAM RODIČOM

    Riaditeľka MŠ Železničná 74 a zástupkyňa elokovaného pracoviska Stred 163/72 Považská Bystrica oznamujú rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01.09.2013 sa budú prijímať v mesiaci marec: od 01.03 – 31.03.2013. Žiadosť si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť denne na riaditeľstve MŠ, resp. stiahnuť z web. sídla MŠ v časti dokumenty. Žiadosť musí byť riadne vypísaná, podpísaná zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdená detským lekárom. Prednosť pri prijatí budú mať 5-6 ročné deti a deti s OŠD. Deti mladšie ako 3 roky budú prijaté len vtedy, ak nebude naplnená kapacita MŠ k novému školskému roku.
 


OZNAM PRE RODIČOV

    Podľa školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Všetky deti, ktoré dosiahnu vek 6 rokov do 31.08.2013 vrátane musia byť zapísané v niektorej základnej škole. Týka sa to aj detí, ktoré sú, resp. budú v zahraničí a tam budú plniť školskú dochádzku, ako aj detí, ktorých rodičia resp. zákonný zástupca bude žiadať odklad povinnej školskej dochádzky. Zápisy do jednotlivých ZŠ v meste Považská Bystrica budú prebiehať 2 dni a to, 23.01. a 24.01.2013 v popoludňajších hodinách. V ZŠ Považská Teplá a Považské Podhradie bude zápis v stredu 23.01.2013. V ZŠ sv. Augustína bude zápis 21.01. a 22.01.2013.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ        


Vážení rodičia,
    prevádzka MŠ Železničná 74, Považská Bystrica a elokované pracovisko Stred 163/72 budú mať prerušenú prevádzku materskej školy v čase od : 27.12.2012 – 04.01.2013. Prevádzka materskej školy je prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí . Celkovo sa prihlásilo 1 dieťa na dni 27. a 28. 12.2012. Na dni 02.,03.,04. januára/2013 sú na každý deň prihlásené 4 deti. Riadna prevádzka MŠ začne v pondelok 07.01.2013.

Vianoce sú keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu.
Mama, ocko, detičky, dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do srdiečka.
Bolo jej dosť, dostal každý.
Rozdelil ju raz a navždy.
Ukry aj ty do balíčka kúsok lásky zo srdiečka.

 

    Vedenie školy s kolektívom pracovníkov všetkým rodičom a deťom prajú pokojné sviatky. V novom roku hlavne pevné zdravie, spokojnosť a dobrú vzájomnú spoluprácu.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ         
 


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
    oznamujeme Vám, že uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 87/2012 z 13.12.2012 bolo prijaté nové VZN o príspevkoch v školách.

Podľa schváleného VZN sa s účinnosťou od 1.2.2013:

  • zvyšuje príspevok za MŠ z 8,50 na 11 € mesačne za dieťa
  • zavádza príspevok na réžiu na prípravu stravy pre deti vo výške 0,1 € za stravovací deň.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ        


 


 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme pani zástupkyni z 1.stupňa a učiteľkám zo 4. ZŠ Stred, Považská Bystrica za krásnu akciu, ktorú pripravili pre predškolákov z MŠ Železničná 74. Naši predškoláci, ktorí pôjdu do tejto školy na zápis v januári 2013 sa majú na čo tešiť.

Masiariková Klára
za učiteľky predškolákov


VÝTVARNÝ KRÚŽOK NA MÓDNEJ PREHLIADKE

Vážení rodičia, veľa našich detí z predškolských tried má možnosť navštevovať krúžok výtvarnej výchovy, ktorý vedie kvalifikovaná učiteľka zo ZUŠ – odbor výtvarný. Dňa 13.12.2012 v kine Mier o 16,30 h. uskutoční  ZUŠ NETRADIČNÚ MÓDNU PREHLIADKU pod záštitou primátora mesta. Modely budú predvádzať aj deti z našej MŠ, ktoré navštevujú výtvarný krúžok. Akcia bude určite zaujímavá. Všetci rodičia, ktorí majú radi výtvarné umenie, ale nielen tí sú na akcii ZUŠ-ky vítaní.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


OZNAM RODIČOM

Vážení rodičia, počas vianočných a zimných prázdnin v ZŠ naša MŠ bude otvorená na základe záujmu rodičov. Ak počet detí, ktoré rodičia prihlásia bude menší ako stanovuje Školský priadok, budeme musieť prevádzku MŠ prerušiť. Žiadam všetkých rodičov, aby si do štvrtka 20.12.2012 zodpovedne zapísali záujem o MŠ v tomto čase do pripravených hárkov v šatniach jednotlivých tried.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


Mikuláš na Strede

   Dňa 6. 12. 2012 sa na elokovanom pracovisku MŠ na Strede uskutočnila Mikulášska Besiedka. Deti navštívil Mikuláš s anielikom, a zo sebou si doviedol hneď dvoch čertíkov. Keďže deti poslúchali, všetky dostali mikulášske balíčky. Fotky z návštevy nájdete tu.

Tatiana Tomášková
zástupkyňa riaditeľa


POZVÁNKA PRE RODIČOV

     V predvianočnom období v roku 2011 sa stretli prvýkrát mamičky s učiteľkami Ivkou a Stankou pri výrobe vianočných venčekov a drobných aranžmánov. Vzhľadom na to, že akcia bola nielen príjemná, ale aj užitočná, rozhodli sme sa, že ju v tomto roku radi zopakujeme. 
    Na stretnutie pozývame záujemcov - rodičov, a to dňa 11.12.2012 (utorok) o 15,30 hod. v pav. C (dolná trieda). Okrem venčekov, kytíc vyskúšame s mamičkami aj servítkovú techniku.
    Čo budeme potrebovať: na veniec (slamu, prútie), florex (mokrý aranžmán), vianočné sviečky, drobné vianočné ozdoby, servítky s vianočnými motívmi, kvetináče, rôzne hrnčeky, podnosy a pod... 
    K tomu všetkému obrú náladu a chuť vymeniť si skúsenosti a nápady.
    Všetci ste vítaní !

Iva Kolníková, Stanka Mikušíková
učiteľky z 3. C                 


Milý Mikuláš !

Neobíď že nás !
Čakáme Ťa s túžbou všetci, prines dary v svojom vreci.
Pekné, sladké, zabalené,
radšej viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľkej dobroty
prídeme Ti s veľkým košom všetci oproti.

    Do našej MŠ zavíta Mikuláš18.12.2012 aby deťom nadelil nielen sladké balíčky, ale prinesie im aj pekné rozprávkové knižky, omaľovánky, farby a nové stavebnice a hračky. Deti Mikulášovi zaspievajú, zatancujú, zarecitujú.


Oznam pre rodičov

     Dňa 05.12.2012 deti z MŠ Železničná pôjdu do ZUŠ – odbor hudobný na koncert V. Čekovského, ktorý deti prevedie hudobnou rozprávkou Veselé vianoce. Koncert začína o 8,30 hod. Vstupné je 1,50 €.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ        


Pozvánka

Vážení rodičia
    Dňa 6.12.2012 o 9,00 hodine sme pre deti z elokovaného pracoviska Stred 163/72 pripravili Mikulášsku besiedku.

Tatiana Tomášková
zástupkyňa riaditeľa


Vážení rodičia

    Materská škola Železničná 74, Považská Bystrica oznamuje, že dňa 26.11.2012 zamestnanci vstupujú do štraju vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27.ods.4 Listiny základných práv a slobôd a čl.37 ods. č. Ústavy Slovenskej republiky. Prevádzka materskej školy bude od 26.11.2012 prerušená. 
   Prevádzka bude obnovená v stredu 28.11.2012, prípadné zmeny zverejníme na našej web stránke www.mszeleznicna.sk alebo nás kontaktujte na tel. číslach 0908 615 109, 042/ 426 25 44.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ        


TESTOVANIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Vo štvrtok 22.11.2012 o 8,30 hod. ráno príde do MŠ Mgr. Jankoviechová z CPPaP, aby deti ktorých rodičia prejavili záujem pretestovala na školskú zrelosť. Jedná sa len o tých predškolákov ktorých rodičia podpísali informovaný súhlas a vyplnili krátky dotazník. Záujem prejavilo 16 rodičov.

 


NÁVŠTEVA V ZŠ NEMOCNIČNÁ

Na budúci týždeň (utorok, streda, štvrtok) naše deti z MŠ čaká nevšedný zážitok. Priamo v 1. ZŠ Nemocničná v Považskej Bystrici na vlastné oči uvidia čo všetko sa dá robiť na chémii a prírodovede. Samozrejme toto zážitkové učenie v spoločnosti starších kamarátov pod vedením Mgr. Ďurajkovej zo ZŠ zanechá v deťoch túžbu po novom poznaní a určite prispeje k tomu, aby sa tešili do 1. ročníka ZŠ.

 


KONCERT V ZUŠ

V stredu 14.11.2012 deti z predškolských tried pôjdu na koncert do ZUŠ odbor hudobný. Oboznámia sa s rôznymi hudobnými nástrojmi, budú mať možnosť vystúpiť v koncertnej sále priamo na javisku, vyskúšajú si spev do mikrofónu. Koncert začína o 10,10 hod. Poplatok na jedno dieťa je 0,50 €.
 


PROJEKT ,,BEZPEČNÉ DIEŤA"

V piatok 9. 11. 2012 sa Elokovaná trieda na Strede zúčastnila projektu "Bezpečné dieťa", ktorý sa konal v Centre voľného času na Lánskej ulici. Deti boli informované, čo je nebezpečné a bezpečné pre jeho život.


 


 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

   Deti našej MŠ mali možnosť kultúrne sa vyžiť na prekrásnom divadelnom predstavení v kine MIER, a to na predstavení Snehulienka a sedem trpaslíkov.

 


TURISTICKÁ VYCHÁDZKA V JELŠOVOM

    Krásne jesenné počasie si vychutnali a využili deti na turistickej vychádzke v Jelšovom. A veru musíme priznať, že na deťoch vidno vplyv vozenia sa denne v aute. Pešia chôdza, hoci je zdravá, je pre veľa detí namáhavá. Mnohí sa pýtali, kedy konečne pre nich príde autobus. Ale o to bol radostnejší návrat do MŠ – boli zdravo unavení a najmä hladní. Raz dva bolo všetko pojedené, taniere úplne vyčistené a na sladký spánok nebola potrebná ani celá kapitola rozprávky Ako psíček a mačička piekli tortu na narodeniny.
 


DEŇ JAZYKOV A DEŇ OYVORENÝCH DVERÍ NA ZŠ

    Predškoláci a budúci prváci navštívili družobné základné školy na Nemocničnej kde mali vynikajúcu akciu Deň jazykov. Vedomosti o bezpečnosti na ceste si preverili na Dopravnom ihrisku pri 1.ZŠ.
    22. a 23. októbra 2012 absolvovali naši predškoláci Deň otvorených dverí na 3. ZŠ Školská v Pov. Bystrici, kde si priamo v triede s prvákmi, v učebni s digitálnou technikou, v telocvični školy vyskúšali aké je byť “veľkým školákom”. Pobyt v škole zakončili v jedálni na dobrom čaji. Ďakujem všetkým pedagógom a vedeniu 1.ZŠ aj 3. ZŠ za kvalitne a zodpovedne pripravené akcie pre deti našej MŠ.
 


PLAVECKÝ VÝCVIK

     Deti z elokovaných tried Stred 163/72, Považská Bystrica sa v dňoch od 1.  - 5. októbra 2012 zúčastnili plaveckého výcviku predškolákov na krytej plavárni v Považskej Bystrici. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii škôlky na Strede.

________________________________________________________________________________

 


 

Vážení rodičia,

   Materská škola Železničná 74, Považská Bystrica oznamuje, že dňa 13.9.2012 zamestnanci vstupujú do jednodňového štrajku, vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27. ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a čl. 37 Ústavy Slovenskej republiky.

   To znamená, že prevádzka materskej školy bude v tento deň 13.9.2012 - vo štvrtok zatvorená.

 

Odborový zväz PŠaV                                                              Materská škola
ZO MŠ Železničná 74                                                      Železničná 74, P. Bystrica

______________________________________________________________________________


 

Vážení rodičia,

   školský rok sa začína od 03.09.2012, zadelenie tried a detí je na ústrednej nástenke školy. Novoprijaté deti majú za sebou adaptačný týždeň, od 3.9.2012 si môžu rodičia prihlásiť nové deti na stravu aj popoludňajší odpočinok. Poplatky vyplývajúce zo zákona sa budú vyberať v dňoch 11. a 12.09.2012 na triedach, šeky za stravu dostanú rodičia v priebehu týždňa od 03.09.2012. Úhradu stravy je potrebné urobiť do 15.09.2012.

   Prajeme všetkým pekný nový školský rok a hlavne dobrú spoluprácu medzi školou a rodinou.

Bc. Jaroslava Kračková

______________________________________________________________________________


 

Oznam rodičom

     Prevádzka MŠ Železničná 74, P. Bystrica bude prerušená od 17. júla – 17. augusta 2012. Všetci rodičia, ktorí mali záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materských škôl v meste Považská Bystrica v čase nášho zátvoru majú deti umiestnené.
      Všetkým rodičom prajem v mene vedenia peknú dovolenku a prázdniny. V MŠ bude prebiehať veľké upratovanie, maľovanie priestorov po havárii vody v pavilóne B, ako aj práce na skrášlení a skvalitnení relaxačnej zóny v priestoroch školskej záhrady.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka školy
      
____________________________________________________________________


 

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti

    Pre rodičov novoprijatých detí bude rodičovské združenie v MŠ Železničná 74, Pov. Bystrica dňa 23.08.2012 o 15,30 v pavilóne D. Zároveň oznamujem všetkým rodičom, ktorí prihlásili deti do našej MŠ do 31.03.2012 a ich deti splnili zákonné podmienky na prijatie, že boli prijaté – t.j. predškoláci, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, 4-5 ročné deti a 3 – 4 ročné deti.  Zaradenie detí do tried si môžu prečítať všetci rodičia na nástenke školy.
     Z dôvodu veľkého záujmu o umiestnenie 2 ročných detí nebolo uspokojených 22 rodičov. Tieto deti budú prijaté od septembra 2013.
_____________________________________________________________________________
 


 

Škola v prírode

   Od 11.06.2012 do 15.06.2012 organizuje MŠ školu v prírode. Poplatok je 50,- € na jedno dieťa. Prihlásiť sa môžu rodičia u p. učiteliek Jancovej a Valientovej. ŠVP sa uskutoční v zariadení CVČ v Milochove (bývalá Stanica mladých turistov).
   V tomto istom termíne predškoláci z 3.B a 3.D môžu ísť na pokračovanie predplaveckej prípravy pre pokročilých. Prvá časť sa uskutočnila na jeseň/2011, a po dohode s trénerkou p. Drakovou, majú deti šancu zdokonaliť sa vo veľkom bazéne v 2. pokračovaní. Poplatok za týždenný výcvik je 16,- € za jedno dieťa.
______________________________________________________________________________


 

Vážení rodičia,

nakoľko sú už vydané rozhodnutia o prijatí nových detí do MŠ k 01.09.2012, je možné si ich prísť prevziať na riaditeľstvo škôlky.
                                                                       Bc. Jaroslava Kračková, riaditeľka MŠ

_____________________________________________________________________


 

Hudobný týždeň v škôlke

Tento týždeň v materskej škole je v znamení hudby. V stredu 16.5.2012 sa uskutoční Koncert žiakov ZUŠ v kine Mier. Vstupné je 0,50€, začiatok koncertu o 9,30 hod. Pôjdu aj predškoláci a to za každého počasia.
V kultúre pokračujeme aj v piatok 18.05.2012 – ideme do Žiliny do divadla na rozprávku O veľkom hladošovi. Odchod autobusu spred Mš je o 8,00 hod. Poplatok 2,50 €. Potrebný je informovaný súhlas od zákonného zástupcu aby dieťa mohlo ísť do Žiliny.
_______________________________________________________________________________


 


Pozor, pozor !

     Vážení rodičia, divadlo Babadlo z Prešova pripravilo pre deti hru: “Danka a Janka”. Určite ňou potešia našich najmenších. Divadelníci budú vystupovať v priestoroch ZUŠ – koncertná sála, a to dňa 28.02.2012 o 9,00 hod.

Vstupné pre jedno dieťa je 1,-€._______________________________________________________________________________


 

Pozvánka na besedu

        V piatok 24.02.2012 na našej MŠ privítame detskú spisovateľku p. Vieru Valachovičovú – Ryšavú. Príde z Pezinka a s deťmi sa vráti o pár rokov nazad – do minulosti, kedy naše staré mamy a otcovia oslavovali fašiangy na dedine. Oni ešte nepoznali žiadnu techniku, počítače, televízory, DVD prehrávače. K dobrej zábave im stačili pekné slovenské ľudové piesne, tance, kroje, netradičné hudobné nástroje. Toto všetko na vlastnej koži zažijú a prežijú prostredníctvom zážitkového učenia naše deti v MŠ.  Všetci sa na tetu spisovateľku tešíme.
______________________________________________________________________________


 

Vážení  rodičia,

     žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy k 1.09.2012 sa budú prijímať od 1. – 31.3.2012 na riaditeľstve materskej školy, a to denne od 6,00 – 16,00 hod. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy, resp. stiahnuť z web. sídla školy : www.mszeleznicna.sk.
     Je potrebné žiadosť vypísať, potvrdiť u detskej lekárky a priniesť do MŠ v určenom termíne.
Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ Železničná 74, Pov. Bystrica:

1.   deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
2.   5 – 6 ročné deti
3.   4 – 5 ročné deti
4.   3 – ročné deti ktoré dovŕšia 3 roky do :  31.8.2012

     Mladšie deti ako 3 ročné zoberieme len v tom prípade, ak bude voľné miesto a dieťa bude mať osvojené hygienické a sebaobslužné návyky.
                                                                                       Bc. Jaroslava Kračková,
                                                                                                  riaditeľka MŠ

_______________________________________________________________________________


 

Návšteva agrofarmy v Pružine

_____________________________________________________________________


 

Darujte nám 2% zo svojich daní


Vážení rodičia,

      každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej školy cestou občianskeho združenia - Osmijanko, čím pomôžete zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich ratolestí, ktoré navštevujú našu škôlku. Viac informácii nájdete tu. 
       Za podporu zo srdca ďakujeme!

Bc Jaroslav Kračková

________________________________________________________________________________


 

OZNAM

Rodičia, ktorých deti dovřšia do 31.08.2012 vek 6 rokov sú zo zákona povinní zapísať svoje dieťa do 1. ročníka ZŠ. Termín zápisov určilo MZ V Pov. Bystrici na dni 25. a 26. január 2012. Rodič si prinesie na zápis rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. V každej predškoskej triede visia oznamy zo ZŠ z Pov. Bystrice, ako aj na hlavnej nástenke, kde sú podrobnosti zo ZŠ o zápisoch

________________________________________________________________________________

POZVÁNKA 

Dňa 27.01.2012 o 9,30 hod. príde do našej MŠ profesionálne divadlo zo Žiliny so svojou krásnou hrou Fialová rozprávka . Je určená pre deti od 4 rokov. Predstavenie sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ - odbor hudobný. Vstupné pre 1 dieťa je 1,30 € .

________________________________________________________________________________


 

   


  
  Milí rodičia a deti,

 

       prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov

       a v novom roku 2012 veľa radostných dní a šťastných chvíľ.


                                     
Kolektív pracovníkov MŠ Železničná

_______________________________________________________________________________


 

OZNAM PRE RODIČOV


               V čase vianočných prázdnin od 23.12.2011 do 8.1.2012 bude prevádzka

     Materskej školy Železničná v Považskej Bystrici prerušená.  Škôlka bude opäť

     otvorená od pondelka 9.1.2012

_______________________________________________________________________________


 

Vážení rodičia,

v stredu 30.11.2011 pôjdeme s našimi deťmi z predškolských tried na výlet do Žiliny do štátneho divadla na divadelné predstavenie PERINBABA.  Vstupné je 2,5 €. 

   Na to, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na tomto podujatí je potrebný Váš informovaný súhlas. Bližšie informácie podajú triedne učiteľky Vašich detí.

Jaroslava Kračková, riaditeľka MŠ

____________________________________________________________________


 

OZNAM PRE RODIČOV


Od októbra, na základe Plánu práce, začali deti z predškolských tried navštevovať krúžky:

- hudobno-pohybový,
- výtvarný,
- angličtina hrou
.
 
Ide o krúžky, ktoré si na základe ponuky a záujmu detí vybrali rodičia. Krúžky vedú kvalifikovaní lektori - pedagógovia. Krúžky sú platené rodičmi. Rodičia boli o podmienkach krúžkovej činnosti informovaní, podpísali informovaný súhlas, preto ich žiadam o plnenie dohodnutých finančných podmienok.

Jaroslava Kračková, riaditeľka MŠ
______________________________________________________________________________


 

Dňa 19.10.2011 sa pre všetky deti z našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie Žabí princ - divadlo Na hojdačke zo Žiliny. Predstavenie sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ - odbor hudobný o 9,30 hod. Vstupné pre jedno dieťa je 1,- €.
______________________________________________________________________________


 

Dňa 14.10.2011 sa v kine Mier uskutoční pre predškolákov divadelné predstavenie Danka a Janka v podaní divadla Babadlo z Prešova. Začiatok predstavenia je o 8,30 hod. a vstupné na predstavenie je 1,5 €
______________________________________________________________________________


 

OZNAM PRE RODIČOVDňa 28.09.2011 sa uskutoční plenárna schôdza rodičovského združenia pri MŠ Železničná 74, P.B., a to o 15,30 hod. v pavilóne B/dolná trieda s programom:

1/ Otvorenie, kontrola uznesenia, oboznámenie a schválenie Šk. poriadku MŠ.
2/ Finančná správa o hospodárnení s fin. prostriedkami RZ za šk. rok 2010/2011.
3/ Návrh a voľba členov výboru RZ pre šk. rok 2011/2012.
4/ Návrh a schválenie nových členov do Rady školy.
5/ Návrh a schválenie finančných príspevkov od rodičov do RZ pre šk. rok 2011/2012.
6/ Diskusia, uznesenie, záver.

                                                                         Mgr. Gabriela Štefániková
                                                                                     štatutárka RZ
 _____________________________________________________________________________


 

Vážení rodičia,


vo štvrtok 29.09.2011 pôjdeme s našimi deťmi z predškolských tried na výlet do Žiliny, a to autobusom. Navštívime bábkové divadlo. Deti si pozrú príbeh o Petrovi Panovi.

Odchod autobusom od MŠ bude o 8,00 hod. Predpokladaný príchod do MŠ o 11,15 hod.
Prosíme Vás pozorne si prečítajte podmienky návštevy divadla, spôsob ako aj riziká prepravy. Nato, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na tomto podujatí je potrebný Váš informovaný súhlas.

Všetky náležitosti budú pre rodičov pripravené v šatni. Bližšie informácie podajú triedne učiteľky Vašich detí.

Jaroslava Kračková, riaditeľka MŠ
_______________________________________________________________________________


 

O Z N A M

Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici došlo od 1.9.2011 k pričleneniu MŠ Stred 163/72, Považská Bystrica pod správu MŠ Železničná 74, Považská Bystrica. Dvojtriedna materská škola  v centre sídliska Stred sa stala elokovaným pracoviskom, má pre nový školský rok zapísaných 39 detí, a pracuje v nej 6 zamestnancov.

_______________________________________________________________________________


 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY


Vážení rodičia v čase letných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená

od 11.07.2011 - 12.08.2011


Prihlásené deti v dňoch od 01.07.2011 - 08.07.2011 sú zaradené na triedy nasledovne :

Pavilón A : zatvorený, robí sa rekonštrukcia dlažieb a dverí
Pavilón B : dolná trieda : 1.A + 2.A,  horná trieda : 3.B + 4.B
Pavilón C : dolná trieda : 1.C + 3.C + 2.D
Pavilón D : zatvorený, robí sa rekonštrukcia dlažby a vchodových dverí

Prosím rodičov, ktorí si prihlásili do MŠ svoje deti, aby im priniesli pyžamá, prezúvky a veci na prezlečenie, a všetko musí byť podpísané.
 


V auguste od 15.08.2011 - 26.08.2011 je prevádzka zabezpečená :

Pavilón A : dolná trieda : 1.A + 2.A,  horná trieda : 3.B + 4.B + deti z materských škôl mesta Považská Bystrica a to : Lecáková, Štefinová, Fišer M.+R., Kompaník, Jablonovská, Lieskovská, Boroš, Filušová, Kršiak, Vrančík, Ďurkech, Ďurkechová, Zemančíkové, Michálek
Pavilón B : zatvorený
Pavilón C : zatvorený
Pavilón D : 1.C + 3.C + 2.D

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti bude v stredu 24. 8. 2011 o 15,30 v pavilóne C: horná trieda.
Zaučovanie novoprijatých detí do MŠ k 01.09.2011 bude v dňoch: 30. a 31. 8. 2011 od 8,00 hod. a po dohovore s triednymi učiteľkami.

Vednie a kolektív MŠ praje všetkým rodičom a deťom pekné prežitie dovoleniek.

Jaroslava Kračková, riaditeľka MŠ


 


 

Pozrite si reportáž z otvárania dopravného ihriska


 

Akcie ku Dňu detí 

  • Ukážky výcviku dravých vtákov - orla skalného, plamienky driemavej, výra veľkého, jastraba, sokola sťahovavého. Sokoliari, ktroí vystupujú aj v slovenských filmoch a rozprávkach deťom pútavým spôsobom priblížili život týchto dravcov, význam pre prírodu, ako aj potrebu ich chrániť. Deti mohli niektorých vtákov pohladkať, ako aj sa s nimi vyfotografovať. Toto zážitkové učenie u detí vyvoialo silný citový zážitok.
  • Bábkové divadelné predstavenie v spolupráci s divadlom Maska zo Zvolena
  • Športovo hrové dopoludnie "Hľadaj skrytý poklad" motivovaný slovenskými ľudovými rozprávkami . Akcia bude situovaná v našej školskej záhrade.
  • V koncertnej sále ZUŠ - odbor hudobný nás navštívia hudobníci z Nitry už 2. júna. Deti si s hudobníkmi zaspievajú, zatancujú v programe :" My sme deti veselé, my sa radi bavíme."
  • V predvečer sviatku MDD v utorok o 15,00 hod. pre naše deti sprístupnime novovybudovanú mini dopravnú dráhu , ktorú sme urobili pre upevňovanie poznatkov z dopravnej výchovy, a zo zameraním posilniť u detí chuť športovať a budovať kladný vzťah k pohybu. Táto minidráha bola zhotovená z finančných darov od rodičov a z 2% z daní FO a PO. Veľká vďaka patrí našim rodičom, ako aj tým, ktorí nám darovali veľké sumy z 2%.  Ďakujeme rodine Dr. Bulandu Kamila a Vlastimila, rod. Dr. Fľaka, rodine p. Masaryka a ich firme Kaliareň, Ing. Ondrejkovej a pracovníkom Považskej vodárenskej spoločnosti, pracovníkom PSL a.s. P.B., rodine Melišovej, p. Doblejovej, p. Čičkovi z firmy Raven. Naša vďaka patrí OZ Osmijanko, ktoré podporilo projekt vybudovania detskej minidráhy v areáli školskej záhrady materskej školy

____________________________________________________________________________

 


 

SRDEČNE ĎAKUJEME

všetkým rodičom a priaznivcom školy, ktorí venovali dve percentá zo svojich daní našej škole. Peniaze budú použité na vybudovanie detskej dopravnej minidráhy. Realizácia sa začala v polovici apríla a odovzdanie do prevádzky bude do 20. mája 2011.
______________________________________________________________________________


 

Vážení rodičia,

v utorok 8.2.2011 prídu medzi deti do MŠ herci ND Bratislava p. Juraj Slezáček a Štefan Bučko. V téme ROZPRÁVKOVO deťom materskej školy priblížia tvorbu detských literárnych autorov Ľ. Podjavorinskú, K. Bendovú, O. Nagaja, M. Ďuríčkovú. Cieľom tejto akcieje podpora a záujem detí o slovenskú poéziu a prózu. Celé predstavenie bude pre deti najstarších a stredných vekových skúpín v koncertnej sále ZUŠ.  Začiatok je o 9,00 hod. Vstupné 1,- €
_____________________________________________________________________________


 

 

Vážení rodičia,

v utorok 18.01.2011 o 15,30 hod. sa uskutoční v pavilóne B - dolná trieda beseda s detskou psychologičkou Dr. Kozúbkovou.

Téma : Školská zrelosť

Všetci rodičia, ktorí si majú záujem na danú tému podiskutovať,
sú v MŠ vítaní.

_____________________________________________________________________________


 

    Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v piatok 14.01.2011 s deťmi predškolských tried pôjdeme do divadla do Žiliny. Odchod autobusu od materskej školy je o 9,00 hod. Predpokladaný príchod je o 11,45 hod. Poplatok za jedno dieťa : 1,5 €.
    Upozorňujem rodičov, aby sa na triedach oboznámili s podmienkami návštevy divadelného predstavenia v ZA, a ak budú súhlasiť je potrebné podpísať informovaný súhlas.

____________________________________________________________________________


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572786

Úvodná stránka