Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Čo sa dieťa naučí

Komunikácia
Dieťa pripravené na základnú školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela. V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá sluchová analýza: budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

Sociálna zrelosť
Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú a nechajú ich samé pracovať v triede). Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

Motorika
Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky. Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

Orientácia
Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

Počítanie
6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.
 

To všetko je možné dosiahnuť nielen cielavedomou prácou pedagógov s deťmi v škole ale aj individuálnym prístupom rodičov k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa v rodinnom prostredí.

 

Dieťa sa učí podľa toho, ako žije.
Či sa nám to páči, alebo nie, je naším zrkadlom.

 

 • 1. Ak žije s kritikou, učí sa odsudzovať.
 • 2. Ak žije s nevraživosťou, učí sa bojovať.
 • 3. Ak žije s posmechom, učí sa byť hanblivé.
 • 4. Ak žije s hanbou, učí se byť vinným.
 • 5. Ak žije s toleranciou, učí sa byť trpezlivým.
 • 6. Ak žije s povzbudením, učí sa sebadôvere.
 • 7. Ak žije s chválou, učí sa oceneniu.
 • 8. Ak žije v bezpečí, učí sa dôvere.
 • 9. Ak žije s čestnosťou, učí sa spravodlivosti.
 • 10. Ak žije so súhlasom, učí sa mať rád seba.
 • 11. Ak žije s prijatím a priateľstvom, učí sa nachádzať vo svete lásku.
   

Na záver
Nejde o stručný návod k výchove, ide o zoznam tém k uvažovaniu, ani nie tak o dieťati, ako o sebe. Z toho vyplýva, že dieťa nevychovávame vo chvíli, kedy mu dohovárame a ono pritom myslí na zmrzlinu. Vychovávame ho vlastným príkladom, teda vo chvíli, kedy sa napríklad hádame s opravárom, vyčítame niečo mužovi, ironicky hodnotíme susedkin účes, niekoho chválime, ďakujeme za podanú vec, ospravedlníme sa pri uznaní svojei chyby....
 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572780

Úvodná stránka