Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Elokované pracovisko

O nás

Materská škola Stred 163/72, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 80/2011 zo dňa 18.8.2011 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy Železničná 74 v Považskej Bystrici. Budova nachádzajúca sa uprostred sídliska Stred bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.9.2011 do správy Materskej školy, Železničná 74, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokované pracovisko sa tak schválením dodatku k zriaďovacej listine MŠ Železničná stalo jej súčasťou.

Budova je dvojpodlažná. Nachádzajú sa v nej dve triedy s celodennou prevádzkou. Kapacita MŠ je 40 detí. Deti sú do tried rozdelené podľa veku. Pedagogickú činnosť v každej triede zabezpečujú dvaja kvalifikovaní zamestnanci.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti

Kontakt

MŠ Železničná 74
elokované pracovisko Stred 163/72
Považská Bystrica

telefón:  042/ 43 23 371
mobil:    0919 025 372
E- mail:  msstred@gmail.com

 

Zamestnanci

 

ZÁSTUPKYŇA MŠ pre EP:                 Mgr. ČIERNIKOVÁ  Ľubica

 

UČITEĽKY  MŠ: 

  • Dolná trieda- triedna učiteľka:  ZDURIENČIKOVÁ Viera
  • Horná trieda- triedna učiteľka:  JAMBORKOVÁ Emília

UPRATOVAČKY MŠ:                         STANEK Alena

                                                      BAZALOVÁ Zuzana

VEDÚCA ŠJ:                                     BIELIKOVÁ Daniela

KUCHÁRKA:                                     HAVIAROVÁ Helena

 

 

Prevádzka EP STRED

 

MŠ je otvorená denne od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Organizácia odovzdávania a preberania detí:

- od 6. 00 hod. do 7. 15 hod. – sa všetky deti odovzdávajú do triedy na poschodí

- od 7. 15 hod. do 8. 00 hod. -  sa odovzdávajú na svoje kmeňové triedy podľa vek.  zaradenia

Školský poriadok MŚ

 

 

 

Krúžky

Krúžok ANGLICKÉHO JAZYKA v škol. roku 2016/2017

 

Miesto krúžku:                    MŠ STRED 163/72,  trieda na poschodí

Vyučujúci krúžku:                Mgr. Branislava Koštialová

Kvalifikačné predpoklady: štátna záverečná skúška z Anglického jazyka,

                                               pedagogické vzdelanie                

Cieľová skupina:                  deti MŠ:   5 -7 ročné

                                   

Termín:                                 STREDA  - začiatok krúžku od 5.10.2016

Frekvencia krúžku:             jeden krát týždenne  30 minút

Čas:                                       od 14.45 hod. do 15.15 hod.

 

VÝTVARNÝ krúžok v škol. roku 2016/2017

 

Miesto krúžku:                    MŠ STRED 163/72,  Pov. Bystrica

Vyučujúci krúžku:               DUBCOVÁ  Miroslava DiS. -  1. skupina

                                               Mgr. ZVAKOVÁ  Ivana         -  2. skupina

Cieľová skupina:                 deti  MŠ:   5 -7 ročné

Termín:                                PONDELOK- 1. skupina:  p. Dubcová

                                          UTOROK -     2. skupina:  p. Zvaková

Frekvencia krúžku:             jeden krát týždenne  každá skupina cca  60 minút

Poplatok za krúžok:           Školné:   1.polrok:    8,-           2. polrok: 12,- €

                                               Materiál:  cca 6,- € (na škol. rok)

 

 

LOGOPEDICKÚ  STAROSTLIVOSŤ v škol. roku 2016/2017

 

Miesto krúžku:                    MŠ STRED 163/72,  Pov. Bystrica

Vyučujúci krúžku:               Mgr. Krupová Zdenka- kvalifikovaná logopédka

Cieľová skupina:                 deti  MŠ:   5 -7 ročné

Termín:   každý druhý týždeň podľa osobitného harmonogramu- v dopoludňajších hodinách

Poplatok za krúžok:          BEZPLATNÝ

 

  

Združenie rodičov

Predseda RR:  Mgr. Pauerová Jaroslava       

Pokladník:    Tamášiová Zuzana 

Členovia:       Jurkovičová Stanislava          

                        Ing. Kindernajová Zuzana     

                        Matušová Monika        

 

Zástupcovia EP V RADE ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci: Jamborková Emília

Zástupca rodičov:            Jurkovičová Stanislava
 


 

Fotogaléria elokovaného pracoviska Stred 163/72, Pov. Bystrica


 

Školský rok 2016/2017


 

Školský rok 2015/2016


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572784

Úvodná stránka