Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Oznamy školy


 

Vážení rodičia, milé deti.

   Vítame Vás v školskom roku 2019/2020 v našej materskej škole. A čo je hlavné!!

   Od septembra nás čaká nadstavený pavilón D , kde pribudli 2 nové triedy s kapacitou 40 detí. Nadstavba sa realizovala pre nás za zložitých podmienok. Od 03.12.2019, kedy sa začalo so samotnou realizáciou sme museli z pôvodného 1-triedneho pavilónu presťahovať 23 predškolákov a rozdeliť nové deti z pavilónu A na triedy 1.C a 3.C. S odretými ušami sme to zvládli, ale pocit, že novo prijaté deti budú v nových priestoroch stojí za to. Z miesta riaditeľky sa chcem úprimne poďakovať všetkým rodičom, deťom, kolegyniam za pomoc, pochopenie, trpezlivosť, ústretovosť.

   Verím, že tento školský rok bude pokojný, že deti v našej materskej škole budú spokojné, a s rodičmi bude dobrá spolupráca.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


ZAUČOVANIE NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Vážení rodičia novoprijatých detí k 01.09.2019.

Zaučovanie nových detí, ktoré sú prijaté do MŠ Železničná 74 Považská Bystrica od 01.09.2019 bude prebiehať v pavilónoch A, a to v triedach : 1.A – prízemie

                                                                    2.A – poschodie

a v novom pavilóne D v triedach :             1 .D/dolná – prízemie

                                                                   1.D/horná – poschodie

Zaučovanie začína v týždni od :    26.08. – 30.08.2019 v čase od : 8,00 – 10,00 hod.

1.deň :  26.08.2019  s rodičom

2.deň :  27.08.2019  bez rodičov

3.deň :  28.08.2019  bez rodičov

4.deň :  29.08.2019  štátny sviatok

5.deň :  30.08.2019  bez rodičov

Na rodičovskom združení, ktoré sa uskutočnilo v stredu 26.06.2019 boli prítomní rodičia oboznámení  so Školským poriadkom , a s tým, čo majú deťom do MŠ priniesť (prezúvky podpísané celým menom a priezviskom, náhradné oblečenie v taštičke dať do skrinky, balík hygienických vreckoviek). Rodičia na zaučovaní dostanú zápisné lístky na stravu, rozpis zákonných mesačných poplatkov s číslom účtu a zápisný lístok.  Pre prítomné deti bude zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie. Deti prídu z domu naraňajkované  na 8,00 hod. Rodičia si ich preberú do 10,00 hod. V tento týždeň si rodičia novo prijatých detí dohodnú s triednymi učiteľkami  aj spôsob stravovania, odpočinku a adaptácie od 02.09.2019. Nezaučujú sa noví predškoláci a nové deti zaradené do 2.D triedy.

Normálna prevádzka MŠ Železničná 74 P.B. začína 2.09.2019 od 6,00 hod. ráno.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


Vážení rodičia,

oznamujem všetkým rodičom, ktorí si dali “Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne “......do našej materskej školy, že do 30.06.2019 denne od 9,00 – 15,00 si môžu prísť pre “Rozhodnutie o prijatí dieťaťa” k 01.09.2019.

Rodičovské združenie pre novo prijaté deti bude dňa 26.06.2019 (streda) o 15,30 v pavilóne C/dolná trieda.

Čo sa týka neprijatých detí : Všetci rodičia, ktorých deti sme nemohli prijať z kapacitných dôvodov, resp. nespĺňali podmienky na prijatie boli informovaní osobne telefonicky riaditeľkou, alebo zástupkyňou MŠ.

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


PODPORTE NAŠE MŠ V HLASOVANÍ

Vážení rodičia,
v súvislosti s pripravovaným projektom „Aj naša škôlka separuje odpad“, prostredníctvom ktorého chce mesto Považská Bystrica zabezpečiť pre materské školy vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti  zberné nádoby na separované zložky odpadu, Vás žiadame o podporu v internetovom hlasovaní. Projekt prešiel procesom verejného zvažovania Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja do verejného hlasovania. Aby sa nám projekt podarilo zrealizovať je potrebné aby verejnosť za neho zahlasovala na nasledujúcej stránke:

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/participativny-komunitny-rozpocet-2019/4.-aj-nasa-skolka-separuje-odpad.html?page_id=611437

Za pomoc ďakujeme!

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica v mene detí ďakuje všetkým rodičom, priateľom, zamestnancom, ktorí nám poskytli 2% z dane FO za rok 2018. Tieto finančné prostriedky budú po pripísaní na účet materskej školy využité na zakúpenie výtvarného materiálu, na zakúpenie interaktívnych pomôcok a hračiek. Rozdelené bude všetko na triedy MŠ. Financie z 2% našim deťom veľmi pomôžu.

Ešte raz “Veľká vďaka všetkým!”

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

počas veľkonočných prázdnin v ZŠ 18.04.2019 a 23.04.2019 bude prevádzka pre prihlásené deti zabezpečená v pavilóne A a to :

Pavilón A/horná trieda : 4.A + 3.C + 1.C + 1.A
Pavilón A/dolná trieda :  2.A + 2.B + 3.B + 3.D

Žiadam všetkých rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa v tieto dni do MŠ, aby si z kmeňových tried zobrali v stredu prezuvky a pyžamá, a ráno vo štvrtok priniesli na pavilón A. Pavilóny B,C budú zatvorené.

Ešte sa s prosbou o pomoc obraciam na rodičov detí z pavilónu C.

V dňoch 24.,25.,26. apríla 2019 (streda, štvrtok, piatok) sa robia nové detské WC, ktoré sú v havarijnom stave. Kto má možnosť a je ochotný si ponechať svoje dieťa doma, resp. u babky, je nezamestnaný, alebo na MD nám veľmi pomôže.

Vopred vďaka za pomoc a porozumenie.

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


POĎAKOVANIE

Vážené pani učiteľky a vedenia základných škôl v Považskej Bystrici,

1. ZŠ Nemocničná

3.ZŠ Školská

4.ZŠ Stred

5.ZŠ Slovenských partizánov

8.ZŠ Rozkvet

v mene  zatiaľ našich detí – predškolákov a Vašich budúcich žiakov – prvákov Vám všetkým ďakujeme za krásne sprostredkovanie návštev, krásne podujatia  kultúrne, športové priamo vo Vašich školách. Naše deti mali možnosť prežiť dopoludnie s ich veľkými kamarátmi v triedach na vyučovaní zažiť ako “chutí” a “beží” život v naozajstnej škole. Deti sa vrátili do MŠ s množstvom zážitkov, darčekov. Veríme, že z 81 predškolákov do 1. ročníka ZŠ nastúpi viac ako 95%, pretože naše deti sú veľmi šikovné, túžia veľa poznať, veľa čítať, rátať, cvičiť v naozajstnej telocvični. A tí, ktorí zostanú ešte rok v MŠ sa ešte trošičku viac pohrajú, docvičia neposlušný jazýček, dorastú a určite aj choroby sa im v budúcom roku vyhnú viac ako v tomto školskom roku.

Pri zápise do ich vyvolenej školy  prajeme všetkým prvákom len to najlepšie.

Kolektív učiteliek z predškolských tried
MŠ Železničná 74 a EP Stred 163/72  


Zdravé očká od malička!

    Urobiť veľké oči a chvíľu nežmurkať... Nie, to nie je nová hra v škôlke. Aj keď to v našej MŠ Železničná 74 a na jej elokovanom pracovisku na Strede 163/72 v Pov. Bystrici  jedno dopoludnie takto vyzeralo.   Išlo o preventívne vyšetrenie zraku  špeciálnym bezdotykovým prístrojom. Vďaka nemu odborník zistí to, čo často nezbadajú ani rodičia, ani učitelia - dieťa dobre nevidí.

    Naša materská škola sa už druhý raz zapojila do špeciálneho celoslovenského projektu  Zdravé oči už v škôlke.  Realizuje ho  šiesty rok  Únia  nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

   Vyšetrenie priamo v škôlke mnohí rodičia uvítali. Trvalo  len pár sekúnd, obe oči sa merali súčasne. Nebolelo to a v známom prostredí sa malí škôlkari ani nebáli. Špeciálny  prístroj  v rukách odborníčky Zory Sdurkovej okamžite zachytil nielen krátkozrakosť, ale aj existujúce či začínajúce sa vývinové poruchy zraku ako  je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, nerovnomerné zakrivenie rohovky, rozdiel vo veľkosti  zreničiek...  Rodičia dostali potvrdenie o skríningovom meraní zrakových parametrov. Pri nameraní odchýlky potvrdenie slúžilo ako odporučenie k návšteve očného lekára.

    V našej MŠ Železničná bolo odmeraných 69 detí, z nich desať dostalo odporučenie na vyšetrenie k oftalmológovi. Na elokovanom pracovisku bolo odmeraných 24 detí, z nich jedno dostalo odporučenie k očnému lekárovi. Podľa slov vedúcej krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zory Sdurkovej  v našej škôlke uskutočnili meranie celkovo 93 deťom, z nich 11 dostalo odporučenie k lekárovi, čo znamená 12% detí s podozrením na zrakovú chybu. „Čím skôr sa na problém príde, tým je lepšia prognóza“ - zdôraznila odborníčka.

  Vďaka špeciálnemu projektu Zdravé oči už v škôlke pribudlo aj v našich triedach zopár detí s okuliarikmi. Vyzerajú veľmi dobre, no dôležitejšie je, že  veľmi dobre aj vidia.

PhDr. Mária Ševčíková


ZÁPIS DETÍ

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že zápis detí  k 01.09.2019 (nový školský rok 2019/2020) do MŠ Železničná 74 a jej elokovaného pracoviska Stred 163/72 Pov. Bystrica bude od 01.05. – 24.05.2019 denne od 6,00 – 16,00 hod. Je potrebné prísť buď osobne, alebo si stiahnuť z web. sídla MŠ tlačivo :

“Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie”...., tú kompletne vyplniť, podpísaní musia byť obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. So žiadosťou je potrebné navštíviť detského lekára dieťaťa, ktorý sa vyjadrí k zdravotnému stavu a vyznačí aj údaj či dieťa je, resp. nie je očkované. Túto Žiadosť... je potrebné priniesť do MŠ, kde bude zaevidovaná. Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa budú vydané do 30.06.2019. Čo sa týka kritérií na prijatie dieťaťa sú nasledovné :

 

1. prednostne sa prijímajú deti s OŠD a dodatočným OŠD (rodič je túto skutočnosť oznámiť riaditeľke MŠ ihneď po zápise do 1.roč. ZŠ – do 30.04.2019, aby sa počítalo s miestom v MŠ),

2. deti, ktoré do 31.08.2020 dovŕšia 6 rokov,

3. deti, ktoré do 31.08.2020 dovŕšia 5, 4, a 3 roky,

4. deti, ktoré do 31.08.2020 nedovŕšia 3 roky môžu byť do MŠ prijaté len vtedy, ak je voľné, alebo sa uvoľní miesto,  tieto deti zároveň musia mať osvojené základné seba obslužné, hygienické a stravovacie návyky

   Ďakujem

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


DVE PERCENTÁ - PODPORTE NAŠU ŠKOLU

Vážení rodičia,

obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich daní . Budeme vďační každému, kto môže a chce pomôcť. Tieto financie, ktoré našim deťom poskytujú mnohí rodičia, ich priatelia, rodinní príslušníci, naši zamestnanci slúžia na zlepšenia materiálneho zabezpečenia tried (hračky, výtvarné a učebné pomôcky a pod.) Sú prísne účelovo viazané. 2% sa poskytujú prostredníctvom Nadácie – Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, Žilina. Ak sa niekto rozhodne darovať MŠ 2% môže si príslušné tlačivá “Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane” stiahnuť z web sídla MŠ, alebo bude dostupné priamo na triedach v MŠ.

Vopred Vám ďakujem.

Jaroslava Kračková
 riaditeľka MŠ     


PREVÁDZKA MŠ POČAS PRÁZDNIN

Vážení rodičia,

   počas vianočných prázdnin v ZŠ, a v novom roku 2019 prevádzka materskej školy bude prerušená od 27.12.2018 – 04.01.2019, a to z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí. Medzi sviatkami sú prihlásené 3 deti, po novom roku 6 detí.  Normálna prevádzka materskej školy začne v pondelok dňa 07.01.2019.

   Vedenie a kolektív pracovníkov materskej školy praje všetkým rodičom aj deťom pokojné vianočné sviatky, pri štedrovečernom stole pohodu, pokoj, pretože : „Vianoce sú keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mama, ocko, detičky, dedkovia aj babičky...“ A v roku 2019 hlavne zdravie, šťastie.

                                                                                                         

 


REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU ,,D" V MATERSKEJ ŠKOLE

Vážení rodičia,

   s platnosťou od 26.11.2018 sa začne realizovať nadstavba pavilónu D o jedno poschodie. Na poschodí vzniknú 2 nové triedy s kapacitou 40 detí. Vzhľadom nato, že sa bude komplexne prestavovať aj existujúca trieda  3.D je potrebné zabezpečiť bezpečnú prevádzku materskej školy tak, aby deti nemuseli byť umiestnené do iných materských škôl v Považskej Bystrici, resp. tým deťom ktorých rodičia nepracujú, alebo sú na MD dočasne prerušiť dochádzku do MŠ. Po zvážení a hľadaní čo najprijateľnejšieho riešenia bolo rozhodnuté, že predškoláci z pavilónu D budú od 26.11.2018 zaradené – celá trieda na pavilón A do súčasnej 1.A. triedy. Kapacita tejto triedy je nižšia ako skutočný počet detí v 3.D triede, preto sa obraciam s prosbou na rodičov ktorí nepracujú, alebo sú na MD aby nám pomohli tak, že budú chodiť pre svoje deti na obed.

    Čo sa týka detí  zo súčasnej 1.A triedy – tie budú rozdelené na polovicu, t.j. 9 a 9 a prejdú aj so svojimi učiteľkami na pavilón C do tried 1.C/horná trieda a 3.C/dolná trieda. Aj na rodičov týchto detí sa obraciam s prosbou o pomoc. Tí, ktorí nepracujú, resp. sú na MD o vyberanie svojho dieťaťa z MŠ na obed. Zároveň je možnosť požiadať na čas do ukončenia výstavby o prerušenie dochádzky do MŠ. Samozrejme, tieto deti budú na tento čas oslobodené od poplatkov zo zákona. Po ukončení prác budú deti opäť prijaté na svoje miesto do MŠ. Predpokladaný čas ukončenia stavebných prác na pavilóne D je máj/2019.

    Vopred ďakujeme rodičom za pochopenie a spoluprácu. Po prestavbe pavilónu D  následne sa bude  ešte komplexne  zatepľovať, meniť doteraz nevymenené okná čaká nás  úprava terénov , osadenie nových hracích prvkov v záhrade. V školskom roku 2019/2020 naše deti prídu do prestavenej, zateplenej  a zmodernizovanej materskej  školy.

                               Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


PREVÁDZKA MŠ POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia,

v týždni od 29.10.–02.11.2018 bude prevádzka MŠ pre prihlásené deti zabezpečená nasledovne:

P o n d e l o k : 29.10.2018

Pav. A /dolná trieda :          1.A + 2.A + 4.A
Pav. B/ horná trieda :           2.B + 3.B
Pav. C/dolná trieda :            1.C + 3.C + 3.D

S t r e d a : 31.10.2018

Pav. A/dolná trieda :         1.A + 2.A+ 4.A + 3.B +  5 detí z EP Stred 163/72
Pav. C/dolná trieda  :        1.C + 3.C + D + 2.B

P i a t o k :  02.11.2018

Pav.  A/dolná trieda :        1.A + 2.A + 4.A + 3.B + 4 deti z EP Stred 163/72
Pav. C/dolná trieda :        1.C + 3.C + D

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Vážení rodičia,

v mene celého kolektívu Vás aj Vaše deti vítam v Materskej škole Železničná 74 Považská Bystrica, a to v školskom roku 2018/2019. V kmeňovej MŠ na Železničnej budeme mať 8 tried a v nich 185 detí, na elokovanom pracovisku Stred budú dve triedy a v nich je prijatých 40 detí. Deti, ktoré sme z kapacitných dôvodov nemohli prijať k 01.09.2018 sme plánovali prijať do plánovaných 2 tried, ktoré mali vzniknúť nadstavbou pavilónu D. Žiaľ, hoci bol Projekt na rozšírenie kapacíty MŠ schválený musíme byť trpezliví a ešte nejaký čas počkať s jeho realizáciou. Tie deti, ktoré sme neprijali  - všetky z nich nedovŕšili k 31.08.2018 tri roky buď počkajú, resp. si nájdu miesto v inej MŠ mesta Považská Bystrica. Veľmi nás to mrzí, ale veríme, že sa táto situácia začne čo najskôr riešiť, a my budeme môcť všetkých záujemcov o umiestnenie dieťatka do našej MŠ vyriešiť kladne.

Všetkým rodičom aj deťom prajem, aby sa u nás  v MŠ cítili ako v druhom domove, Nie je nad to, keď je spokojné dieťa, keď je spokojný aj rodič .A to je náš prvoradý cieľ aj v novom školskom roku 2018/2019.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Vážení rodičia,

  prevádzka MŠ Železničná 74 Považská Bystrica je prerušená od 23.07.2018 – 31.08.2018.

Tí rodičia, ktorí potrebovali v čase nášho prerušenia umiestniť dieťa v inej materskej škole mali možnosť tak urobiť do 09.06.2018 na základe Harmonogramu Mesta Považská Bystrica .

Zaučovanie novoprijatých 3 ročných detí sa začne 27.08.2018 v pavilóne C/horná trieda a v pavilóne A/malá trieda od 8,00 hod. tak, ako bolo dohodnuté na rodičovskom združení dňa 27.06.2018.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


Vážení rodičia,

    “Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie” si môžete osobne vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ Železničná 74 P.B. v dňoch od 21.06. – 26.06.2018 od 9,00 hod. – 15,00 hod. Všetky deti, ktoré boli prijaté k 01.09.2018 splnili podmienky na prijatie t.j. dovŕšenie veku 3 roky do 31.08.2018, deti 4, 5, a 6 ročné, ako aj deti s OŠD, ktoré včas t.j. do 31.05.2018 oznámili, že majú k 01.09.2018 odklad školskej dochádzky.

    Rodičovské združenie pre novoprijaté deti bude v stredu 27.06.2018 o 15,15 hod. v pavilóne C/horná trieda.

 

   Deti narodené po 01.09.2015 a deti nar.v roku 2016 budú prijaté vtedy, keď sa dokončí nadstavba pavilónu D o 2 triedy (40 miest). Momentálne sme nemohli z kapacitných dôvodov prijať 51 detí.

 

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


     

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Železničná 74 Považská Bystrica Vám oznamuje, že dňom 18.05.2018 bol ukončený zápis do materskej školy k 01.09.2018. Prijatých a zaevidovaných  bolo 91 “ Žiadostí,” ktoré spĺňali všetky potrebné údaje. Voľných miest bude 42. Ak sa zrealizuje nadstavba na pavilóne D zvýši sa kapacita o 2 triedy a pribudne  40 miest. Nemôžem zaručiť, že nadstavba bude zrealizovaná do 01.09.2018. Preto pri prijímaní detí budem striktne postupovať podľa veku dieťaťa, a to:

1)  v prvom rade budú prijaté deti s OŠD, ak samozrejme rodičia včas oznámia, že ich dieťa má odklad školskej dochádzky o 1 rok (nahlásiť musia do 18.05.2018)

2)  deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 6 rokov – predškoláci

3)  deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 5 rokov

4)  deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 4 roky

5)  deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 3 roky

6)  deti mladšie ako 3 roky t.j. narodené po 01.09.2015 a od 01.01.2016 – 31.08.2016 budú prijaté len vtedy, ak bude voľné miesto.

  Ak bude úspešne zrealizovaná nadstavba  budeme môcť prijať všetky deti. Je možné, že sa termín posunie k 01.10.2018, alebo 01.11.2018. Preto prosím všetkých rodičov, ktorí k nám prihlásili svoje dieťatko aby boli trpezliví (hlavne matky na MD, nezamestnaní rodičia), nehľadali cestičky k prijatiu  ich detí, pretože Vyhláška 308 o MŠ nedovoľuje mať nadstavy na triedach. Všetkých rodičov, ktorí si do našej materskej školy doniesli “ Žiadosť o prijatie” budem v druhej polovici júna osobne telefonicky kontaktovať a  informovať o prijatí, resp. neprijatí ich dieťatka do MŠ k 01.09.2018. Zároveň oznamujem všetkým rodičom, že naša MŠ prejde v najbližších mesiacoch komplexnou rekonštrukciou. Bude to náročné obdobie, ale o to viac sa tešíme, že deti budú v nasledujúcich rokoch v  krásnych nových priestoroch.

Ďakujem za pochopenie.

                                                                                            Jaroslava Kračková
                                                                       
      riaditeľka MŠ     


JARNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia,

     v týždni od 19.02. – 23.02.2018 sú v ZŠ jarné prázdniny. Vzhľadom nato, aj v MŠ bude výrazný pokles detí. Tí rodičia, ktorí si do určeného dátumu 15.02.2018 zapísali svoje dieťa do MŠ majú prevádzku zabezpečenú nasledovne :

Pavilón A/dolná trieda :  spojené deti z :  1.A + 3.A + 4.A
Pavilón B/horná trieda :  spojené deti z :  1.B + 2.B                                  
Pavilón C/dolná trieda :  spojené deti z :   2.C + 3.C + 2.D
Pavilón D :                          z a t v o r e n ý

Normálna prevádzka MŠ bude od 26.02.2018.

                                                                                            Jaroslava Kračková
                                                                       
      riaditeľka MŠ     


MŠ Železničná 74, EP STRED 163/72, POV. BYSTRICA OZNAMUJE,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO EP MŠ STRED, P.B. pre škol. rok 2018/2019 SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE OD 02.05. DO 18.05.2018.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijatia:

- Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti, ktoré majú v MŠ už prijatých súrodencov.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - v MŠ je voľná kapacita.

Ľubica Čierniková
 


OZNAM

    V piatok 02.02.2018 bude Elokované pracovisko MŠ Stred ZATVORENÁ, z dôvodu vysokej chorobnosti detí a nízkeho počtu prihlásených detí na uvedený deň do MŠ.

    Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa v uvedený deň do MŠ, môžu dieťa prihlásiť na dochádzku do MŠ Železničná 74.

    Riadna prevádzka v MŠ začne od pondelka 05.2.2018.

Ľubica Čierniková


Vážení rodičia,

   zápis do Materskej školy Železničná 74 Považská Bystrica sa uskutoční v termíne od : 02.05.- 18.05.mája 2018 denne od 6,00 – 15,30 hod. Tlačivo “Žiadosť o prijatie...” si môžete vyzdvihnúť buď na riaditeľstve MŠ, alebo vytlačiť z web. sídla MŠ. Treba ju zodpovedne vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. Pri žiadosti je potrebné odporučenie od detského lekára s vyznačením či dieťa je, resp. nie je zaočkované. Upozorňujem rodičov, že vzhľadom nato, že v minulom školskom roku neboli všetky prijaté žiadosti vybavené kladne (deti 2,5 – 3 ročné) vybavíme najskôr tie. Deti, ktoré do 31.08.2018 nedovŕšia 3 roky nemajú v školskom roku 2018/2019 šancu na prijatie. Jedine vtedy, ak by sa do tohto termínu zrealizovala nadstavba pavilónu D – rozšírenie kapacity MŠ o 2 triedy. S nadstavbou by sa malo začať v máji/2018.

                                                                       Jaroslava Kračková
                                                                       
      riaditeľka MŠ     


Vážení rodičia,

z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí medzi sviatkami (2 deti) a po novom roku (4 deti)

bude prevádzka materskej školy prerušená, a to od : 27.12.2017 – 05.01.2018.

Normálna prevádzka materskej školy začne: 08.01.2018.

   Deťom aj rodičom prajem v mene vedenia školy aj v mene všetkých zamestnancov pokojné

bezstresové vianočné sviatky a v roku 2018 hlavne zdravie a rodinnú pohodu.

                                                                       Jaroslava Kračková
                                                                       
      riaditeľka MŠ     


PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

   Čo sa týka prerušenia prevádzky materskej školy v čase zimných a vianočných prázdnin v ZŠ od 27.12.2017 do 05.01.2018 budú rodičia informovaní na základe počtov prihlásených detí . Rodičov prosíme, aby si do pripravených hárkov na jednotlivých triedach vyznačili potrebu prihlásiť svoje dieťa do MŠ, a to do 18.12.2017. Upozorňujeme rodičov, že kto tak do tohto termínu nespraví budeme brať do úvahy, že o umiestnenie dieťaťa nemá záujem. Tí, ktorí z pracovných dôvodov MŠ potrebujú budeme riešiť buď otvorením triedy u nás, resp. náhradnou MŠ v rámci mesta P.B.

   Ďalej oznamujeme všetkým rodičom, že v zimných mesiacoch bude z dôvodu neudržiavania chodníka od snehu a ľadu (od sídliska Stred) zamknutá bránka.  Hrozí na ľade a snehu nebezpečenstvo úrazu.  Bránka bude otvorená až v jarných mesiacoch.

Za pochopenie ďakujeme.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      
 


MIKULÁŠ

    V mesiaci december nás už tradične čaká Mikuláš. Medzi deti príde s novými hračkami, balíčkami v utorok dňa 12.12.2017. Deti pre neho netrpezlivo pripravujú vianočné básničky, koledy, piesne. Určite nám prinesie aj nádielku bieleho snehu, aby sme mohli vyskúšať nové pomôcky do snehu v rámci pohybových aktivít na školskej záhrade, a na neďalekom kopci pri Domanižanke.
 


PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

    Od 04.12. – 08.12.2017 čaká našich predškolákov predplavecký výcvik na vynovenej plavárni. Deti budú na a z plavárne odchádzať autobusom spred MŠ. Sú rozdelené do 2 skupín, a to od 8,00 – 10,00 hod. a od 10,00 – 12,00 hod. Prosíme rodičov prvej skupiny (3.C trieda), aby deti do MŠ priviedli do 7,00 hod., aby sa v pokoji najedli. Autobus bude pristavený o 7,30 hod. Žiadame rodičov, aby deťom do rupsakov  nedávali jedlo, sladkosti, ale len to, čo bolo napísané v pokynoch od tr. učiteliek. Pitný režim bude zabezpečený, takisto jednorazové poháre na čaj. Upozorňujem, že všetky prihlásené deti aj rodičia sú oboznámení s podmienkami organizácie výcviku, čo zákonní zástupcovia podpísali v informovanom súhlase.
 


JESENNÉ AKCIE

    Nezabudnuteľným zážitkom pre deti bolo vystúpenie ich veľkých kamarátov z 5.ZŠ. Veľa účinkujúcich boli naši bývalí žiaci. Spolu so svojimi p. učiteľkami deťom v rámci hudobno-pohybových aktivít zahrali na gitarách, spoločne  sa naučili zopár tanečných krokov. Veľmi pekne ďakujem za deti MŠ p. učiteľkám z 5. ZŠ, vedeniu ZŠ za to, že prišli v rámci spolupráce medzi našich predškolákov. Strávili spoločne príjemné dopoludnie. Veď množstvo z nich už od septembra/2018 bude práve žiakom tejto základnej školy.

    V novembri navštívil naše deti kúzelník Peter so šarmantnou asistentkou, ktorú začaroval na Šaška Jaška. Pre deti mali pripravené veľmi pekné vystúpenie. Na množstvách kúziel sa deti zabávali, smiali sa, tlieskali, spievali. Svoju odvahu prejavili pri asistenciách kúzelníkovi a jeho asistentke.. Vrcholom programu bolo zobudenie hada Jaga, ktorý sa z “ničoho” zrazu vyhrieval na miske. Nikto sa ho nebál, iba učiteľky. 

 


 

Vážení rodičia,

 

v telocvični 5. ZŠ budú naši predškoláci športovať, a to vo štvrtok 26.10.2017 od 9,30 – 10,15 hod. Stretnú sa s našimi bývalými škôlkarmi, teraz už prvákmi. Zažijú pocit byť aspoň na chvíľu žiakom veľkej školy, ktorá im otvorí brány už v septembri/2018. Prosíme rodičov, aby deťom do MŠ pribalili do ruksaku tepláky, ľahké tričko. Prezuvky si zoberú z MŠ. Pitný režim v škole je zabezpečený. Upozorňujeme rodičov aby deťom do ruksakov nepribaľovali sladkosti, cukríky a pod.

triedne učiteľky z predškolských tried


JESENNÉ PRÁZDNINY

Oznamujem rodičom,
že v dňoch 30. – 31.10.2017 budú v ZŠ jesenné prázdniny. Zo skúseností vieme, že výrazne poklesne na tieto dni aj počet detí v MŠ. Žiadam rodičov, aby záväzne do stredy 25.10.2017 oznámili triednym učiteľkám či o MŠ majú, resp. nemajú záujem. Na základe záujmu rodičov bude rozhodnuté v ktorej triede a pavilóne bude zabezpečená prevádzka MŠ.

Jaroslava Kračková, riad. MŠ


Vážení rodičia,

   v školskom roku 2017/2018 znova začíname ako 10 triedna materská škola. Aj v tomto školskom roku sme úplne do posledného miesta obsadení. Prijali sme 225 detí od 3 – 7 rokov. Žiaľ, ani tento školský rok sme nemohli prijať všetky prihlásené deti, Jedná sa o deti narodené v roku 2015, teda tie, ktoré k 31.08.2017 nedosiahli 3 roky. Náš zriaďovateľ : Mesto Považská Bystrica sa zapojilo do výzvy na rozšírenie kapacity materskej školy o 2 triedy. Projekt bol úspešný, a čoskoro sa začne s jeho realizáciou. Na pavilóne D, ktorý je bez poschodia sú naprojektované 2 triedy s kapacitou 50 detí.

   O deti sa stará kolektív kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v počte 20, pracuje na čiastočný úväzok na MŠ  aj školský logopéd. Naďalej pod našu správu patrí elokované pracovisko Stred 163/72 Považská Bystrica, kde sú 2 triedy detí.

   Aj v tomto školskom roku sa budeme snažiť zabezpečiť pre deti predškolských tried krúžkovú činnosť tak, aby sa u detí rozvíjal talent na výtvarné činnosti, pohybovo tanečné schopnosti, aby sme podchytili záujem o folklór, gymnastiku a detskú angličtinu. Krúžky sú v zmysle školského zákona vedené kvalifikovanými pedag. zamestnancami. Realizujú sa po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ v popoludňajších hodinách. Aj v tomto školskom roku sme pre deti pripravili množstvo vzdelávacích akcií či už na rozvoj kultúry, športu, navštívime výstavy, divadelné predstavenia a pod.

Prajeme si, aby naše deti v MŠ boli spokojné a dobrú spoluprácu s rodičmi.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


OZNAMY PRE RODIČOV

    Milí rodičia, v stredu 11.10.2017 príde do MŠ fotograf. Deťom pripraví sériu fotografií, ktoré si rodičia zoberú len na základe záujmu. Vyfotí síce všetky deti, ale rozhodnutie či si set fotografií rodič zoberie je len na rodičovi. Prosím rodičov, aby deťom pripravili oblečenie do skrinky v šatni. Ak budú chcieť odfotiť súrodencov spolu je potrebné nahlásiť požiadavku triednym učiteľkám.

   Kultúrou budeme pokračovať dňa 18.11.2017, a to návštevou divadelného predstavenia JANKO  a   MARIENKA v kine Mier. Predstavenie je vhodné pre deti od 4 rokov. Začína o 9,00 hod. vstupné sú 2,00 €. Prosíme do MŠ priviesť deti do 7,45 .

 


Vážení rodičia,

Rozhodnutie”... o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01.09.2017 si môžu rodičia vyzdvihnúť osobne na riaditeľstve materskej školy denne od 19.06. – 28.06.2017, a v čase od 8,30 – 15,30 hod. Deti, ktoré sme s kapacitných dôvodov nemohli prijať sú narodené v roku 2015, to znamená, že prednosť dostali deti, ktoré do 31.08.2017 dovŕšili 3 roky. O neprijatí dieťaťa riaditeľka osobne informovala každého rodiča s tým, že ak sa uvoľní miesto v MŠ bude podľa poradia ponúknuté aj dieťaťu narodenému v roku 2015.

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti bude dňa 29.06.2017 (štvrtok) na pavilóne C/dolná trieda o 15,30 hod. popoludní. Prosím nových rodičov, aby si našli čas a na toto rodičovské združenie prišli. Dostanú všetky potrebné informácie o Školskom poriadku, prevádzke materskej školy, platbách, adaptačnom procese a pod. Takisto im budú predstavené učiteľky , ktoré budú mať v triedach zaradené novoprijaté deti.

Za spoluprácu vopred ďakujem

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Milá návšteva v MŠ.

    V stredu 3.5.2017 do našej MŠ zavítala milá návšteva  - žiaci zo 4. ZŠ  Stred.  Našim deťom zahrali náučno – veselé divadelné predstavenie BACILY.  Divadielko nacvičili so svojou skvelou  p. učiteľkou Bořutovou.  Stretnutie malí žiaci (školkári) s veľkými školákmi bolo o to príjemnejšie, že sme po dlhšom čase zas videli našich bývalých škôlkarov. Z drobcov, na akých si pamätáme my  sa stali sebavedomé, šikovné deti. Ak sa budú aj dobre učiť určite ich čaká ešte veľa divadelných predstavení, veľa vystúpení a  sľubná budúcnosť.

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ        


2% POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Železničná 74 Považská Bystrica v mene detí z celého srdca ďakuje všetkým rodičom, pracovníkom, priateľom za darovanie 2% z daní za rok 2016. Poskytnuté 2% budú využité na skvalitnenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy, ako aj na  zakúpenie telovýchovného náradia do športovo relaxačnej zóny v záhrade MŠ.

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ        


OPRAVA WC - PAVILÓN B

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch 9.,10.,11. máj 2017 (utorok, streda, štvrtok) sa z dôvodu havarijnej situácie v detských WC v pavilóne B/ horná aj dolná trieda bude robiť oprava. Z tohto dôvodu sa obraciam s prosbou na rodičov. Tí rodičia, ktorí majú možnosť poriešiť na tieto dni svoje dieťa prosím nahláste to triednej učiteľke – do piatku 5.5.2017.

Pre tie deti, ktoré nemôžu rodičia nechať u babky, resp. vyriešiť  inak zabezpečíme dočasné umiestnenie v iných triedach MŠ. Rozpisy, kde budú zaradené na tieto dni deti budú v piatok 5.5.2017 na dverách v príslušných šatniach detí.

Za porozumenie a spoluprácu vopred ďakujem.

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ         


Vážení rodičia,

pre prihlásené deti do MŠ na štvrtok 13.04.2017 a na utorok 18.04.2017 (prázdniny v ZŠ) je zabezpečená trieda na pavilóne D, kde budú deti v tieto dni. Vzhľadom nato, že sa prihlásilo veľmi málo detí bude v prevádzke 1 trieda . Tí rodičia, ktorí si svoje dieťa neprihlásili do určeného termínu berieme do úvahy že o MŠ v tieto dni nemajú záujem. Normálna prevádzka začne v stredu 19.04.2017.

Za vedenie školy prajem všetkým deťom aj rodičom pekné veľkonočné sviatky.

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ         


Zápis do materskej školy k 1.9.2017.

Vážení rodičia,

prijímanie “Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie”  k školskému roku 2017/2018 bude v MŠ Železničná 74 a EP Stred 163/72 Považská Bystrica  od 01.05. – 31.05.2017. Tlačivo Žiadosť o prijatie... si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve materskej školy, alebo stiahnuť z web. sídla školy www.mszeleznicna.sk.  Tlačivo je potrebné  vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. Žiadosť o prijatie dieťaťa musí posúdiť ohľadom zdravotného stavu, spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie lekár pre deti a dorast. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiadosť zákonný zástupca doplní vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o prijatí  vydá MŠ do konca júna/2017.

Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ sú :

- prednosť majú deti s odloženou školskou dochádzkou (rodič nahlási na riaditeľstvo OŠD do 30.04.2017)

- predškoláci, ktorí do 31.08.2018 dovŕšia 6 rokov

- deti 4 – 5 ročné

- deti 3 – 4 ročné

- deti 3 ročné, ktoré do 31.08.2017 dovŕšia 3 roky

- deti mladšie ako 3 roky budú prijaté len vtedy, ak to materskej škole dovolí kapacita

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ         


DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

Vážení rodičia,

v utorok  07.03.2017 naše deti navštívia kultúrne podujatie v ZUŠ – odbor hudobný divadelné predstavenie Domček na stračej nôžke. Vstupné je 1,- €. Prvé predstavenie začína o 8,30 hod. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ včas.

Naši predškoláci sa môžu tešiť do bábkového divadla v Žiline na predstavenie Červená Čiapočka trochu inak . Vstupné je 2,50 €.

A už v utorok 4. 4.2017 čaká predškolákov telocvičňa na 1.ZŠ so športovou akciou GYM –FIT. Tu spolu s ich veľkými kamarátmi – školákmi , trénermi zažijú pravú športovú atmosféru v naozajstnej školskej telocvični a potom už hurá na zápis do 1. ročníka ZŠ. A práve aj táto naša bystrická “veľká škola” sa stane druhým domovom pre našich budúcich školákov na dlhých deväť rokov.

Bc. Jaroslava Kračková
                                                                                 riaditeľka MŠ            


VÝSTAVA HRAČKY V MINULOSTI

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sprístupnilo výstavu ´Hračky v minulosti´ za prítomnosti 16 predškolákov z MŠ Železničná v Považskej Bystrici v sprievode troch pedagógov a zástupcov novinárskej obce. Deťom sa venoval talentovaný etnograf múzea Mgr. Juraj Jakubík, ktorý sa s predškolákmi na záver zahral tradičnú ľudovú hru „Umývaj sa lastovička“.

Výstava ´Hračky v minulosti´ bude v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici otvorená pre verejnosť denne, okrem víkendov, od 7.-15:00  a potrvá do 2. júna 2017.

 


OZNAM

    Z dôvodu nízkeho počtu došlých detí do MŠ EP Stred, Pov. Bystrica 02.1.2017 (6 detí dopoludnia, 3 deti-popoludní, z celkového počtu prihlásených detí 18, na dochádzku od 2.1. do 5.1.2017) bude

MŠ EP STRED, Pov. Bystrica
od 3.1. 2017 (utorok) do  5.1.2017 (štvrtok)
ZATVORENÁ

Prevádzka pre nahlásené deti na obdobie od 2.1. do 5.1.2017 je zabezpečená v MŠ GRZNÁRA 1441, Pov. Bystrica (Sídlisko SNP pri Juniore - info na tel. MŠ Grznára- 042/4362317)

RIADNA PREVÁDZKA NA MŠ ŽELEZNIČNÁ A EP STRED  ZAČNE V PONDELOK 9.1.2017.
 


 


 

PREVÁDZKA MŠ POČAS SVIATKOV

Vážení rodičia,

  MŠ Železničná 74 Považská Bystrica bude mať prerušenú prevádzku z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí – 5 detí už 23.12.2016, a následne aj od 02.01. – 05.01.2017. Normálna prevádzka sa začne 09.01.2017. Tí rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa do MŠ od 02.01. – 05.01.2017 majú zabezpečenú prevádzku na našom elokovanom pracovisku Stred 163/72 Pov. Bystrica. Jedná sa o 5 detí. Zvyšok budú deti z EP Stred, z MŠ Grznára 1444  -  5 detí a z MŠ Rozkvet – 1 dieťa. Rodičia z iných MŠ mesta Považská Bystrica ráno po príchode do MŠ (do 7,45 hod.) dostanú šeky na stravu. Prosím rodičov, aby svojim deťom priniesli podpísané prezúvky, pyžamo, náhradné oblečenie a kópiu evidenčného listu s telefonickým kontaktom na rodičov.

Za porozumenie ďakujem .

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


DIVADLO NA HOJDAČKE

    V pondelok 19.12.2016 do našej MŠ zavítali herci z bábkového divadla Na hojdačke zo Žiliny s predstavením Anjel, čert a Mikuláš. Vo vtipne ladenom príbehu deťom porozprávali čo tieto postavičky predstavujú, aký majú význam práve v období vianoc.  Do deja rozprávky zapojili aj naše  prítomné deti, ktoré prejavili aj trošku strachu, ale hlavne, a tých bolo omnoho viac ukázali svoje vedomosti o tradíciách vianoc v podobe piesní, riekaniek, básní. Všetky naše deťúrence boli nakoniec odmenené balíčkami, novými hračkami a knižkami. Predstavenie v deťoch zanechalo veľký dojem, boli nadšené a určite aj dobre naladené a netrpezlivo očakávajúce veľký deň D – Štedrý večer.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


 

Vedenie a zamestnanci školy prajú

všetkým rodičom a deťom pokojné vianoce,

pevné zdravie a šťastlivý  štart a návrat

do materskej školy v Novom roku /2017.

 

 

 

 


OZNAM

V pondelok 5.12.2016 o 9.00 hod. bude v EP Stred 163/72 pre deti MIKULÁŠSKA BESIEDKA.

Srdečne pozývame rodičov EP Stred na VIANOČNÚ  BESIEDKU, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15.12.2016 o 15.30 hod. v MŠ (po triedach).

S pozdravom Ľ. Čierniková

 


Vážení rodičia,

    v školskom roku 2016/2017 má naša materská škola aj s elokovaným pracoviskom Stred 163/72 opäť 10 tried. Kapacita školy je naplnená na 100%. Počet prijatých detí k 01.09.2016 je 224 , a to od 3 – 6 rokov. Všetky žiadosti rodičov, ktoré sme nemohli z kapacitných dôvodov poriešiť boli vybavené v iných MŠ mesta Považská Bystrica. S odstupom jedného mesiaca môžem skonštatovať, že nastúpili všetky prijaté deti. Veľmi dobre sa adaptovali novoprijaté deti, a v mesiaci október už len ráno kde tu počuť detský plač.

    V mesiaci september/2016 sme už stihli s predškolákmi z 3 tried absolvovať predplavecký výcvik. Veľmi nás potešilo, že aj rodičia pochopili význam predplaveckej gramotnosti u svojich detí. Prihlásených bolo až 96% všetkých predškolákov. A čo je ešte dôležitejšie – mnohí rodičia pokračujú návštevou plavárne aj po uplynutí predplaveckého výcviku. V mesiaci máj/2017 by sme chceli absolvovať ešte 1 výcvik, a to plavecký výcvik. Tento spôsob sa nám osvedčil z minulosti, kedy sa mnohé deti naučili plávať, a úplne zmizol strach z vody. Čo sa týka kultúry naše deti navštívili koncert v ZUŠ, kde sa vytancovali, zahrali a zaspievali.

   V mesiaci november pôjdeme s deťmi na bábkové divadlo do kina MIER – predstavenie Zlatá rybka. (vstupné 1,50 €, deň 3.11.2016, čas 9,00 hod)

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


NOVÉ DETI V MŠ

   Ešte ani nezačal nový školský rok a v MŠ Železničná 74 privítali pani učiteľky nových "študentov" 3-4 ročné deti. Celý týždeň od 22.08. - 26.08.2016 novoprijaté deti chodili do tried poobzerať a vyskúšať nové hračky, knižky. Mnohí sa odvážili  modelovať, kresliť, zašantili si pri veselých tónoch Mira Jaroša. Vyskúšali detské umývadielka, aj malé WC. Mnohým sa ráno už bez mamičky a otecka zaleskla slza. Rýchlo obschla, keď zistili, že tá škôlka nie je až taká zlá. V novom školskom roku 2016/2017 privítame 89 nových detí. Materská škola sa stane najmenej na 3 roky pre nich novým domovom.

   Veríme, že sa im bude u nás páčiť.

Jaroslava Kračková
Klára Masiariková
a teta Majka z triedy 1.B.
 


Vážení rodičia,

   prevádzka MŠ Železničná 74 Pov Bystrica bude prerušená od 25.07. – 31.08.2016. Naše elokované pracovisko Stred 163/72 bude mať prerušenú prevádzku od 04.07 – 12.08.2016. Rodičia, ktorí potrebujú počas školských prázdnin umiestniť svoje dieťa do MŠ majú možnosť aj počas prerušenia prevádzky prihlásiť svoje dieťa buď na Železničnú (od 04.07 – 22.07.2016), alebo na EP Stred 163/72 (od 15.08. – 31.08.2016).

  Čo sa týka nového školského roka – začína dňa 05.09.2016. Naše EP Stred 163/72 bude v prevádzke aj v piatok 02.09.2016. Kto z rodičov z kmeňovej MŠ potrebuje na tento deň zabezpečiť umiestnenie do MŠ prosím oznámte to Mgr. Čiernikovej Ľubici – zástupkyni pre elokované pravovisko do 28.08.2016. (tel. 042/4323371).

   Pre rodičov novoprijatých detí, ktorí sa nemohli zúčastniť na rodičovskom združení oznamujem, že zaúčanie detí prijatých k 01.09.2016 bude na MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica v týždni od 22.08. – 26.08.2016, a to v triede : A/malá, B/dolná – 1.B, a 1.D na pavilóne D. Začíname o 8,00 hod. – 10,00 hod. Prvý deň s rodičmi, potom postupne bez rodičov. Pitný režim pre deti bude zabezpečený.

    Všetkým rodičom aj deťom prajem peknú dovolenku, veľa slnka, vody a šťastný návrat do MŠ.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Vážení rodičia,

   Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy každý deň od 13.06.2016 – 27.06.2016 v čase od 9,00 hod. – 12,30 hod.

   Upozorňujem rodičov, že z dôvodu vysokého počtu prihlásených detí sme nemohli prijať 34 detí.  Jedná sa o deti, ktoré do 31.08.2016 nedovŕšili 3 roky. Prijať ich môže materská škola vtedy, ak má voľné miesto. V prípade ak prijaté dieťa nenastúpi na jeho miesto zoberieme dieťa podľa poradia tak, ako bola prijatá Žiadosť.

   Ďalej upozorňujem rodičov, že pre novoprijaté deti bude rodičovské združenie dňa 29.06.2016 – streda o 15,30 hod. v pavilóne B/dolná trieda.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,

    riaditeľka MŠ Železničná 74  Považská Bystrica v mene detí z celého srdca ďakuje všetkým rodičom, ich známym, pracovníkom MŠ, firmám za poskytnutie 2% z dane za rok/2015. Získané finančné prostriedky budú využité k obnove športových zariadení, k zveľadeniu trávnika, k rekonštrukcii šmýkaliek a pod. Transparentné využívanie financií a ich kontrolu zabezpečuje výbor rodičov a revízna komisia pri RZ.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Zvedavý sloník.

 Kedysi dávno, uprostred Afriky, žil malý zvedavý sloník Bimbo. A bolo to tak strašne dávno, že sloník ešte nemal chobot, len akýsi rypáčik, na ktorý sa prilepila fašírka. Ako to bolo ďalej? To už vedia deti z MŠ Železničná, ktoré navštívili Bábkové divadlo v Žiline. Spolu s hercami, sloníkom i ďalšími zvieratkami putovali Afrikou k rieke Limpopo. Stretli žirafy, antilopy, škriekajúce opice, nebezpečného krokodíla s veľkými zubami, dlhonohého pštrosa, starú múdru korytnačku, krvilačného leoparda i hada. Pre každé zvieratko bola charakteristická dobrá alebo zlá vlastnosť. Deti nadšene držali palce zvedavému, neskúsenému  Bimbovi, ktorý sa snažil zistiť, čo jedáva krokodíl na obed. Spoločne sa oňho báli, keď stretával zvieratká, ktoré mu chceli ublížiť. A hlasne ho upozorňovali na nebezpečného krokodíla. Našťastie, všetko sa dobre skončilo. Deti v prvých radoch si mohli dokonca pohladkať unikátne bábky -  dlhokrké žirafy.

     A na druhý deň boli už naše škôlkárske triedy plné sloníkov, žiráf, pštrosov a ostatných afrických zvieratiek.  Ožili na výkresoch, z ktorých niekoľko  pripájame. Ozaj, uhádnete, ktoré zvieratko kreslili naše deti najviac?

 PhDr. Mária Ševčíková


Aj ja budem hasičom!

To tvrdili deti - predškoláci po návšteve hasičskej zbrojnice. Už z diaľky videli, že  uniforma hasičov sa nesie v znamení modrej farby. Tmavomodré nohavice, bledomodrá košeľa, hasičský znak... A k tomu neodmysliteľne patrí veľké červené hasičské auto.

So záujmom si prezerali obrovské nožnice – nie, tieto určite nie sú na nechty... ide o hydraulické kliešte, ktorými ujovia hasiči zachraňujú zranených z auta. Používajú ich, aby mohli čo najrýchlejšie otvoriť napríklad strechu, alebo dvere auta.

Deti si vyskúšali prilby, masky, no najväčšiu radosť mali z toho, že si mohli overiť, ako sa sedí v naozajstnom  požiarnickom aute. Na záver nechýbala ani poriadna siréna.

     Aj ja budem hasičom, aj ja! – tvrdili na konci návštevy nielen chlapci,  ale aj dievčatá. Takže aj v našej škôlke určite rastú budúci odvážni hasiči a dobrovoľné hasičky.

PhDr. Mária Ševčíková


 

PRIJÍMANIE A ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Vážení rodičia,

    Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k 01.09.2016 bude MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica vydávať v termíne  od : 13.06.2016 – 24.06.2016. Riaditeľka školy bude s prijatím – neprijatím dieťaťa informovať telefonicky rodičov. Tí si následne osobne aj s dieťaťom a jeho rodným listom prídu pre „Rozhodnutie“. Upozorňujem rodičov, že zápis detí do MŠ končí 13.05.2016. Pri prijatí dieťaťa do MŠ sa bude dodržiavať postupnosť :

 1. prijaté deti budú s OŠD (povinnosť rodičov je nahlásiť riad. MŠ, že dieťa má OŠD do 13.05.2016), potom nie je zaručené voľné miesto
 2. deti 5 – 6 ročné (budúci predškoláci)
 3. deti 4 – 5 ročné
 4. deti 3 – 4 ročné
 5. v tomto školskom roku nebudeme môcť prijať deti ktoré do 31.08.2016 nedovŕšia 3 roky, a to z kapacitných dôvodov.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


Poučné divadielko!

   Koncertná sála ZUŠ-ky sa naplnila džavotom škôlkárov z MŠ Železničná a EP Stred v utorok 19.04.2016. Tí netrpezlivo čakali na divadielko – na Janka Hraška. A dočkali sa. Síce nie Janka Hraška, ale príbehu O dedkovi a babke ako spolu nažívali. Bolo aj veselé, aj hravé, plné pesničiek, ale aj hádaniek. Deti pomáhali starenke a starčekovi sadiť v záhradke zeleninku, plnú vitamínov. Snažili sa vymenovať ovocie, ktoré by si starkí tiež mohli zasadiť. A veru, išlo im to ako po masle. Ozaj, maslo a chlebík jedávali starkí každý deň. Nemali kravičku, ani kozičku, ba ani sliepočku, ktorá by im zniesla vajíčko. Toto všetko čo dedkovi a babke chýbalo k spokojnému životu hravo uhádli malí škôlkári. A keďže herci – teda starkí boli stále veselí, na záver si s nimi deti spoločne zaspievali, zacvičili, zatancovali.

PhDr. Ševčíková Mária


DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

Vážení rodičia,

   v utorok 19.4.2016 pôjdu deti našej MŠ na divadelné predstavenie Janko Hraško, ktoré im sprostredkuje divadlo Na hojdačke. Vstupné je 1,- €. predstavenie bude v ZUŠ – koncertná sála pre predškolákov už od 8,30 hod. a pre mladšie deti od 9,15 hod.

   Predškolákov a staršie stredné skupiny čaká v Žiline v štátnom bábkovom divadle kúzelné predstavenie Zvedavý sloník. Táto divadelná hra pre deti bola ocenená za scenár a réžiu. Odchod autobusov spred MŠ bude ráno o 8,00 hod. Predpokladaný príchod zo Žiliny je o 11,00 hod. Vstupné je 2,50 €. Pôjdu len tie deti, ktorých rodičia (zákonný zástupca) podpíšu informovaný súhlas, a ráno včas prídu do MŠ.

Jaroslava Kračková
                                                                                     riaditeľka MŠ      


Malí chemici  – predškoláci

     Voda, olej, škrobová múčka, zemiaková  šťava. K tomu  soľ, korenie, mlieko a nesmie chýbať  ani  sitko, tanieriky, poháre... Pozor, neochutnávať!  Lebo  predškoláci z materskej školy Železničná neboli na hodine varenia. Toto bola ozajstná hodina chémie. A veru bola to zaujímavá hodina pokusov a rôznych prekvapení. Sprievodcami boli žiaci s pani učiteľkou Ďurajkovou.

     Deti hľadali v škrobovej múčke zmiešanej s vodou farebné guličky. Keď sa ich snažili nájsť rýchlo, nedarilo sa im. Ak to skúšali pomaly, z masy poľahky vylovili rôznofarebné guličky.  A dokázali by ste zodvihnúť ľadovú kocku pomocou nitky? Nie? Rozmýšľajte! Naši predškoláci to už hravo zvládnu. Stačí nitka, trošku soli a trošku trpezlivosti. Ešte chvíľočku a primrznutou nitkou  hravo zdvihnú každý ľadový kúsok.  No  hotoví chemici!  Zistili aj to, že olej s vodou nie sú dobrí kamaráti. Hlavne ak maminka vysmáža rezne. A postupne skúšali a pozorovali  ďalšie a ďalšie zaujímavé pokusy.

    Bolo to „suprové“, tvrdili  zborovo deti. A už sa tešia, ako si spoločne vyrobia  guľu, v ktorej sneží. Všetko potrebné si doniesli z hostiteľskej I. Základnej školy – Nemocničná.

PhDr.  Mária Ševčíková


Gymnastický deň predškolákov

    Ako dlho vydržíte stáť na jednej nohe? A koľko asi skočíte do diaľky? Dokážete kráčať po lavičke dozadu ako rak? A čo takto skoky znožmo či na trampolíne? Tažké? Nie, nie, nie, pre nás veru nie!  Tvrdili to  svorne predškoláci z MŠ Železničná 74 Považská Bystrica, keď si tieto disciplíny vyskúšali naostro aj v telocvični I. ZŠ Nemocničná. Počas gymnastického dňa privítali hostitelia 62 detí z troch predškolských  tried. Spoločne sa rozcvičili a „testy GYM FIT“ začali.  Za každú pohybovú aktivitu pribúdali škôlkárom veselí smajlíci.

     Dnes sa hovorí, že deti málo cvičia, - vysvetľuje riaditeľka školy  Mgr. Zuzka Slaninková. My pre mestské materské školy každý rok pripravujeme  takéto športové dni. Tu sa škôlkári vyskáču, oboznámia sa  s novým prostredím, iným cvičením,  zasúťažia si, lepšie sa navzájom spoznávajú , a veru deti zo Železničnej musím len a len pochváliť. Vidno, že tu deti denne cvičia, robia rôzne športové aktivity v krásnej školskej záhrade, aktívne sú aj v gymnastickom krúžku.

     Diplomy, plné smajlíkov,  svedčili nielen o dobrej kondícii detí, ale aj o tom, že pre mnohé z nich sa už o 5 mesiacov otvoria brány škôl dokorán.

PhDr. Mária Ševčíková


VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia,

    z dôvodu nízkeho záujmu o materskú školu počas veľkonočných školských prázdnin budú prihlásené deti z jednotlivých tried zaradené nasledovne :

Pavilón A/ horná trieda :     A/malá + 1.A
              A/dolná trieda :       3.A

Pavilón B :       zatvorený

Pavilón C/dolná trieda :   1.C + 3.C + 3.B + 4.B + D

Pavilón D  :    zatvorený

    Upozorňujem rodičov, aby si na tieto triedy priniesli prezuvky a pyžamá. V prípade, že neprídu aj prihlásené deti môže dôjsť k ďalšej redukcii tried.

  


OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v čase jarných prázdnin v základných školách od :

29.02.2016 – 04.03.2016

 bude v MŠ znížený počet detí. Prevádzka pre prihlásené deti bude zabezpečená nasledovne.

Pavilón A/ dolná trieda :      A/malá trieda + 1.A + 3.A
Pavilón B :                             zatvorený
Pavilón C/ horná trieda :    1.C + 3.C + 4.D
          C/ dolná trieda  :     3.B + 4.B
Pavilón D :                             zatvorený

    Upozorňujem rodičov, aby si v pondelok 29.02.2016 priniesli do triedy pre svoje dieťa prezuvky, pyžamo – všetko označené.


DIVADLO ,,BABADLO"

Vážení rodičia,
vo štvrtok 18.2.2016 deti našej MŠ navštívia kultúrnu akciu – divadelné predstavenie ALÍBABA. Hrajú herci z divadla BABADLO z Prešova. Vstupné je 1,30 €. Čas predstavenie o 10,00 hod. Divadelné predstavenie bude v koncertnej sále ZUŠ – odbor hudobný.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     
 


INFORMÁCIA PRE RODIČOV

    Správa o nakladaní s finančnými prostriedkami RZ za šk. rok 2014/2015 bola spracovaná pokladníčkou RZ p. Bc. Mikušovou, overená revíznou komisiou pri RZ Mgr. Letkovou, Mgr. Stanislavovou a Ing. Jaššovou. Plenárne rodičovské združenie zo dňa 02.10.2015 správu prijalo bez pripomienok. Tí, rodičia, ktorí na RZ nemohli prísť sa môžu so správou oboznámiť prostredníctvom násteniek v šatniach detí, kde je správa o hospodárení celoročne k dispozícii rodičom, ako aj Výpis z uznesenia z plenárneho združenia rodičom.

Mgr. Štefániková Gabriela
štatutárka RZ           
 


Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že “Žiadosti na predprimárne vzdelávanie”  detí k 1.9.2016 sa prijímajú na riaditeľstve školy od 02.05. – 13.05.2016 denne od 6,00 – 16,00. Rodič si môže tlačivo zobrať buď osobne na riaditeľstve MŠ, alebo stiahnuť z web. sídla školy. Je potrebné ho vypísať, dať potvrdiť u detského lekára a priniesť. Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré k 31.08.2016 dovŕšia 5 rokov (majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), deti s odkladom školskej dochádzky o 1 rok, deti 4 a deti 3 ročné. V školskom roku  2016/2017 deti, ktoré do 31.08.2016 nedovŕšia 3 roky
budú prijaté len vtedy, ak bude voľná kapacita. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodičia budú môcť vyzdvihnúť priamo na riaditeľstve MŠ v týždni od 20.06. – 24.06.2016.

                                                                       Jaroslava Kračková
                                                                              
riaditeľka MŠ    


 

Vážení rodičia,

počas vianočných prázdnin od 23.12.2015 – 08.01.2016
bude prevádzka materskej školy zabezpečená na základe požiadaviek rodičov nasledovne :

Dátum :                          Počet prihl. detí   (Zákonný počet je 15 detí)

23.12.2015 (streda)                      8 detí                  zatvorená MŠ
04.01.2016 (pondelok)                 7 detí                   zatvorená MŠ
05.01.2016 (utorok)                      6 detí                  zatvorená MŠ
07.01.2016 (štvrtok)                    21 detí                  prevádzka na EP Stred 163/72
08.01.2016 (piatok)                     19 detí                  prevádzka na EP Stred 163/72

          Upozorňujem rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa do materskej školy , aby na elokované pracovisko Stred 163/72 Považská Bystrica (domček pri hasičoch) v deň nástupu svojmu dieťaťu priniesli podpísané pyžamo, prezuvky.  Všetky prihlásené deti budú mať zabezpečenú stravu, za ktorú sú povinní zaplatiť. Kto do MŠ nenastúpi si môže stravu vyzdvihnúť do 12,00 do svojho obedára.

                                                                       Jaroslava Kračková
                                                                              
riaditeľka MŠ    


Pozývame Vás na VIANOČNÚ  BESIEDKU, ktorá sa uskutoční
na elokovanom pracovisku MŠ Stred 163/72

v  STREDU  16.12.2015
  o 15.15 hod.

Mgr. Ľubica Čierniková
zástupkyňa MŠ       


 


JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

 detí s rodičmi v pavilóne B/horná trieda
pripravili a zabezpečili p. učiteľky Krutošíková, Meštíková, za rodičov Ing. Mahútová

Ďakujeme za krásnu akciu

Rodičia z pavilónu B
 


 


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE


Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2015 (pondelok) o 15,30 hod. na pavilóne B/dolná trieda s nasledovným programom:
 
1/ Privítanie prítomných, oboznámenie s programom
2/ Prerokovanie a schválenie Školského poriadku na školský rok 2015/2016.
3/ Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od rodičov za školský rok 2014/2015.
4/ Návrh a schválenie finančných prostriedkov pre RZ na školský rok 2015/2016.
5/ Návrh a schválenie zástupcov z tried MŠ do výboru RZ na školský rok 2015/2016.

6/ Diskusia, uznesenie, záver

Mgr. Gabriela Štefániková
štatutárka RZ pri MŠ     

 


    

JESENNÉ AKCIE

Vážení rodičia,

     dňa 23.10.2015 pôjdeme na divadelné predstavenie do ZUŠ - Koza rohatá, vstupné 1EUR.
     Predškoláci navštívia bábkové divadlo v Žiline dňa 28.10.2015. Pozrú si divadelné predstavenie O červenej čiapočke, vstupné 2,50 EUR. Cestu do Žiliny a späť zabezpečuje škola z prostriedkov rodičovského združenia.
    Prvé dva novembrové týždne absolvujú deti predškolských tried predplavecký výcvik - poplatok 25 EUR. Dňa 18.11. 2015 navštívi našu MŠ kúzelník, o 8,30h. deti predškolských tried, o 9,30 mladšie deti, vstupné 1 EUR. V decembri 17.12.2015 o 8,45h si deti pozrú pásmo k vianociam - Novinu Vám nesieme, vstupné 1 EUR.

Elena Zvaková
zástupkyňa MŠ


ZAUČOVANIE NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Vážení rodičia,

     novoprijaté deti 2,5 – 3 ročné, ktoré sú zaradené do tried 1.C, 1.A a A/malá trieda sa budú zaučovať v týždni od 24.08. – 28.08.2015 tak, ako bolo dohodnuté na rodičovskom združení dňa 24.06.2015. Zaučovanie začne v pondelok 24.08.2015 od 8,00 – 10,00 hod. a po individuálnom rozhovore s triednou učiteľkou sa bude pobyt dieťaťa predlžovať.  Novoprijatým deťom prosím prineste do MŠ prezúvky, papierové vreckovky a vo vrecúšku veci na prezlečenie. ( tričko, spodné nohavičky, ponožky, nohavice na gumu – všetko čitateľne podpísané!!!). Veci na prezlečenie ponechajte v skrinke dieťatka počas celého školského roka. Pre tieto deti bude v čase zaučovania zabezpečený pitný režim. Normálna prevádzka po prerušení počas  letných prázdnin začne dňa 02.09.2015.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


PREVÁDZKA MŠ POČAS PRÁZDNIN

Vážení rodičia,
    v čase letných prázdnin bude prevádzka MŠ Železničná 74, Pov. Bystrica prerušená od 27.07. – 31.08.2015. Elokované pracovisko Stred 163/72 Pov. Bystrica (domček pri hasičoch) bude mať prerušenú prevádzku od 06.07. – 07.08.2015. Každý, kto potreboval v čase prerušenia prevádzok materskej školy umiestniť svoje dieťa mal možnosť zapísať dieťa do 12.06.2015. Oznam o prerušení prevádzky MŠ mali rodičia k dispozícii po schválení zriaďovateľom – Mestom  Pov. Bystrica od 06.05.2015. Voľné miesta v našej materskej škole sme ponúkli aj rodičom a deťom z iných MŠ z mesta. Rozdelenie tried je nasledovné .
 
1.,2.,3. júl/2015

MŠ Železničná 74 aj elokované pracovisko (EP) Stred 163/72 idú v normálnom režime.
 
od 06.07. – 24.07.2015 :
Pavilón A/dolná trieda: 1.A + 2.A
Pavilón B/horná trieda: 2.B + 4.B + 3.A
Pavilón C/dolná trieda: 2.C + 4.C
Pavilón D: 3.D + prihlásené deti z EP Stred 163/72 + deti z iných MŠ mesta Pov. Bystrica
 
od 10.08. – 31.08.2015   :   
deti z EP Stred 163/72 + prihlásené deti zo Železničnej 74 + deti z iných MŠ mesta Pov. Bystrica
 
   Žiadam všetkých rodičov, aby svojím deťom zobrali zo skriniek aj tried všetky veci (náhradné oblečenie, pyžamá, úbory, zubné hygienické potreby, prezúvky) buď domov, alebo priniesli do tried kde budú prihlásené deti počas letných prázdnin.
 
   Vedenie  a kolektív MŠ Železničná aj EP Stred praje všetkým rodičom pokojnú a príjemnú dovolenku a deťom krásne slnečné prázdniny.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       

 


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,
    všetkým rodičom, známym, aj neznámym darcom v mene detí a vedenia školy zo srdca patrí veľké ĎAKUJEM za poskytnutie finančných prostriedkov – 2% z dane FO a PO za rok 2014. Financie budú použité na zveľadenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      

 


 OD TATIER K DUNAJU

    Dňa 20.05.2015 (streda) v našom meste pri kine MIER sa uskutoční charitatívna akcia na podporu ľudí chorých na Sklerózu Multiplex pod záštitou primátora mesta Karola Janasa a Ministra zdravotníctva SR. Akcia je nazvaná Od Tatier k Dunaju. Prijali sme aj my výzvu v materskej škole podporiť a pozdraviť toto charitatívne podujatie. Budeme veľmi radi ak si rodičia nájdu čas a so svojimi ratolesťami prídu  podporiť toto podujatie v čase od 15,30 – 19,00 hod. pred kino MIER. Naše pani učiteľky pre deti pripravia súťaživé hry, deti budú kresliť, spievať, tancovať.

Ing. Kukurová Elena    
 za organizačný výbor akcie

 


OZNAM 

Vážení rodičia, 
    Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy k 1.9.2015 si môžete prevziať osobne na riaditeľstve MŠ v termíne od : 25.05.2015 – 12.06.2015 v čase od 10,30 – 12,30 denne.
    Prosím prineste si so sebou občiansky preukaz. Ak môžete, príďte aj so svojimi deťmi.
Ďakujem.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     

 


JARNÉ AKCIE V MŠ

Vážení rodičia,
    vo štvrtok 9.4.2015 pôjdu naše deti aj z elokovaného pracoviska Stred 163/72 na divadelné predstavenie JOŽKO POLEPETKO. Predstavenie bude v koncertnej sále ZUŠ, vstupné 1,-€. Hrajú herci z divadla Na hojdačke.
    Ďalšou kultúrnou  akciou pre deti bude návšteva muzikálu taktiež v koncertnej sále ZUŠ – odbor hudobný  v podaní profesionálnych umelcov z Bratislavy. Vstupné 1,-€.
    V máji a to hneď 5.5.2015 – utorok pôjdeme s deťmi do bábkového divadla v Žiline na divadelnú hru Zvedavý sloník. Cestu do Žiliny a späť autobusom zaplatíme z financií rodičovského združenia. Vstupné na divadelné predstavenie v Žiline bude 2,5€.
    Na konci mája, resp. začiatkom júna/2015 nás čaká výlet s deťmi –predškolákmi do dúpnej jaskyne v Pružine. Pri tejto príležitosti sme ešte dostali pozvanie aj na farmu do Pružiny, kde deti na vlastné oči uvidia živé hospodárske zvieratá, stroje a budú mať možnosť vidieť výrobu ovčieho syra a bryndze. Veríme, že nám bude priať počasie a nebudeme musieť niektoré zaujímavé a poučné akcie odvolať.


PREVÁDZKA MŠ POČAS VEĽKEJ NOCI

Vážení rodičia,
    počas veľkonočných prázdnin vo štvrtok 02.04.2015 a v utorok 07.04.2015 bude prevádzka pre prihlásené deti zabezpečená vo štvrtok na pavilóne A/dolná trieda a v pavilóne D.

    V utorok 07.04.2015 sa znížil počet prihlásených detí tak, že budú všetky prihlásené deti sústredené v pavilóne D – 3.D. trieda.
 


PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ

Vážení rodičia,
   zápis do MŠ k 01.09.2015 bol ukončený k 16.03.2015. K tomuto dátumu bolo prijatých 98 žiadostí. Podľa možností budeme môcť prijať 53 detí. Ešte nemáme presne nahlásené deti, ktorých rodičia budú žiadať odklad školskej dochádzky. Povinnosť – nahlásiť na riaditeľstvo materskej školy OŠD svojho dieťaťa musí rodič urobiť a priniesť príslušné rozhodnutie zo ZŠ do 30.04.2015. Kto tak neurobí, jeho dieťa, aj keď bude mať OŠD nebude do MŠ z kapacitných dôvodov prijaté. Pri ostatných deťoch, ktorých rodičia priniesli včas, správne vypísanú a od lekára potvrdenú ŽIADOSŤ o prijatie budeme riešiť a rozhodovať v mesiaci máj/2015. Dieťa, ktoré bude prijaté do materskej školy – rodič bude vyzvaný telefonicky, aby si prevzal ROZHODNUTIE o prijatí, čo bude v týždni od 15.06. –19.06.2015.
    Upozorňujem rodičov, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať deti, ktoré do 31.08.2015 nesplnia podmienku, a to dovŕšenie 3 roky.
Za porozumenie ďakujem.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


OZNAM

Vážení rodičia,

ak niekto z Vás, resp. Vašich priateľov má záujem venovať 2% z daní FO a PO za rok 2014 našej materskej škole, vopred mu ďakujem v mene detí a vedenia MŠ.

   Tlačivo „Vyhlásenie“ si môžete vyzdvihnúť priamo na triede, alebo stiahnuť z webového sídla školy, vyplniť, podpísať a odniesť priamo na DÚ, alebo nechať v ekonomickej kancelárii MŠ. Kto si vyhlásenie odnesie sám môže nahlásiť sumu venovanú MŠ na riaditeľstve, nakoľko potrebujeme vytvoriť súpis venovaných prostriedkov. Na základe súpisu budú na účet nášho rodičovského združenia zaslané v 10/2015 získané finančné prostriedky. Tie budú využité na zlepšenie a skvalitnenie interiéru a exteriéru MŠ. Viac informácii nájdete tu.

Jaroslava Kračková   
                                                                            riaditeľka MŠ      

 


Vážení rodičia,

    žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica k 01.09.2015 sa prijímajú od 16.02.2015 – 13.03.2015. Rodič si žiadosť môže stiahnuť z našej web. stránky, alebo osobne si ju vyzdvihnúť na riaditeľstve školy denne od 6,00 – 16,00 hod. Žiadosť je potrebné vypísať, podpísať a potvrdiť detským lekárom. Vzhľadom nato, že o umiestnenie dieťaťa v našom predškolskom zariadení je vysoký záujem a prevyšuje kapacitu prijali sme kritériá na prijatie dieťaťa do materskej školy:
 
Prednostne sa prijímajú deti :

 • s odkladom školskej dochádzky a dodatočným odkladom školskej dochádzky (rodič musí odklad nahlásiť riaditeľke MŠ do 30.04.2015)
 • deti, ktoré do 31.08.2016 dovŕšia 6 rokov – predškoláci
 • deti 4 – 5 ročné
 • deti 3 – 4 ročné
 • deti, ktoré do 31.12.2015 dovŕšia 3 roky budú prijaté až vtedy, ak budú uspokojení záujemcovia, ktorí spĺňajú body 1 – 4.
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky až v roku 2016 prijaté nebudú – nie sú voľné kapacity a podmienky (tieto deti treba prihlásiť do jaslí)

Za pochopenie ďakujem.

  Jaroslava Kračková
                                                                         riaditeľka MŠ     
 

 


OZNAM

Vážení rodičia,

    oznamujem Vám, že od 22.12.2014 – 06.01.2015 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí na jednotlivé pracovné dni. Normálna prevádzka začne 7.1.2015 v stredu.

    Všetkým rodičom aj deťom prajem v mene pracovníkov našej školy pokojné a príjemné sviatky, a v roku 2015 dobrú vzájomnú spoluprácu  medzi školu a rodinou.

                                                                                                                Jaroslava Kračková
                                                                         riaditeľka MŠ     


MIKULÁŠ

Milí rodičia,   
    oznamujeme Vám, že Mikuláš do našej materskej školy zavíta v stredu 17.12.2014 v dopoludňajších hodinách. Deti z jednotlivých tried pripravili spolu s učiteľkami krátke vianočné programy, ktoré predvedú Mikulášovi, anjelovi aj čertovi.
Určite deťom pod stromčeky prinesie nové hračky, knižky a sladké balíčky. Všetci ho netrpezlivo čakáme!!! Mikulášske čakanie našim deťom spríjemní divadelné predstavenie HUGO a vianočné sladkosti, ktoré navštívime v utorok 16.12.2014. Uskutoční sa v koncertnej sále ZUŠ – odbor hudobný v čase od 9,15 a 10,15 hod. Vstupné 1,-€.

 


OZNAM PRE RODIČOV

    Obraciame sa s prosbou na rodičov, aby si do pripravených hárkov v šatniach detí zapísali záujem o materskú školu v čase vianočných prázdnin, ktoré začínajú pre žiakov ZŠ od 22.12.2014 a končia 06.01.2015. Vzhľadom nato, že v tomto čase býva tradične znížený záujem o MŠ chceme zabezpečiť prevádzku školy tak, aby sme vyšli v ústrety rodičom ktorí svoje dieťa potrebujú umiestniť. Záujem o MŠ prosím zapísať do utorka 16.12.2014.  Zároveň upozorňujem rodičov, že ak počet prihlásených detí bude nižší ako je povolené bude prevádzka školy na tento čas prerušená.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ


HRÁTKY S CESTOM

Milí rodičia,
    onedlho tu bude posledný mesiac v roku – december. Pozývame rodičov, ktorí chcú spolu so svojimi deťmi a s učiteľkami p. Krutošíkovou a Meštíkovou pohrať sa so slaným cestom. V tvorivej hodinke od 15.00 hod. dňa 03.12.2014 (streda) v pavilóne B/horná trieda môžu tvoriť rôzne ozdoby a dekorácie zo slaného cesta.
Čo bude treba ? Trochu času, chuti, odvahy vrátiť sa do detských liet a pohrať sa aj so svojimi ratolesťami. Stačí priniesť tvorítka – vykrajovačky, návleky na topánky, alebo prezúvky a samozrejme dobrú náladu.

Radi Vás privítame !
 NOVEMBER V NAŠEJ ŠKOLE

   Predškoláci našej materskej školy si vo veľkej škole Nemocničná ul. Pov. Bystrica vyskúšali s p. uč. chémie Mgr. Ďurajkovou naozajstné chemické pokusy. Deti boli fascinované reakciami a farebnými efektami , ktoré vznikli po zlúčení rôznych – samozrejme bezpečných zmesí.
 
   Zážitkom pre deti bola návšteva poľovníka a ochrancu prírody p. Valáška zo Slopnej.  Veľká vďaka patrí p. Valáškovi za jeho ochotu prísť medzi najmladšie deti. Priniesol im ukázať parohy z jeleňa, srnčeka, deti mali možnosť pozrieť na okolie z ďalekohľadov, vypočuť si zvuky vábničiek. Zaujímavým a primeraným spôsobom deťom ponúkol možnosť ako chrániť zvieratká, svoje okolie, ako sa správať v lese a v prírode. Deti na jeho rozprávanie živo reagovali, následne popoludní porozprávali o tomto zážitku svojim rodičom. Novozískané vedomosti preukázali v kresbách, v lego stavbách, v hrách. Výtvarné práce sme využili na skrášlenie interiéru a priestorov MŠ.
 
    O tom, ako sa treba chrániť pred cudzími ľuďmi, ako si nebrať cukríky a hračky od toho koho nepoznáme, ako neotvárať neznámym dvere našim deťom v materskej škole porozprávala a priamo na rozprávke ukázala p. Dr. Ďurkechová  - preventistka z OR PZ v Pov. Bystrici. Sama bola milo prekvapená aké sú deti šikovné, ako rýchlo reagujú na položenú otázku, a hlavne ako boli pripravené na túto veľmi, veľmi potrebnú problematiku zo strany ich pani učiteliek. Pri práci s deťmi využívala našu novú inetraktívnu tabuľu.  Určite ju radi v MŠ Železničná privítame aj v budúcnosti, keď príde aj s dopravným policajtom a budú s deťmi preverovať, upevňovať poznatky z dopravy a správania sa na ulici . Už sa všetci tešíme na ich príchod v apríli/2015.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ         

 


POLÍCIA V MŠ

    Vo štvrtok 16.10.2014 naše deti navštívili príslušníci policajného zboru aj so svojimi pomocníkmi . Boli to naozajstné policajné psy, a to nielen veľkí a vycvičení, ale doviezli našim deťom ukázať aj mladé šteniatko. Deti mali možnosť vidieť ako psy rýchlo a poslušne plnia príkazy svojich veliteľov, ako dokážu zadržať zlodeja, alebo svojím dokonalým čuchom nájsť drogu. A čo bolo obdivuhodné? Poslúchali nielen dospelé cvičené psy, ale aj mladé šteniatko. Ďakujeme v mene našich detí za túto peknú akciu policajtom-psovodom, ako aj Mgr. Matušekovi za sprostredkovanie tejto akcie pre deti MŠ.

Danica Fľaková


AKCIE V OKTÓBRI A V NOVEMBRI

V aktivitách naša škola pokračuje aj v októbri aj v novembri.

 • Predškolákov čakajú veľkí žiaci na 1.ZŠ Nemocničná, na 3.ZŠ Školská a na IV.ZŠ Stred. Rozdelení do pracovných skupiniek si vyskúšajú školské lavice, písanie kriedou na tabuľu, šikovnosť pri cvičení na náradí v telocvični. Naši bývalí škôlkari – teraz už v úlohe veľkých školákov si zas na oplátku prídu do MŠ pozrieť obľúbené hračky, menej obľúbené postieľky, ale hlavne prídu sa zas pohrať do známych priestorov, ktoré od 01.09.2014 vymenili za školské lavice.
 • V kultúrnych aktivitách nás čaká výchovný koncert v ZUŠ  (11.11.2014), 2 bábkové divadlá,  a to Pinokio (19.11.2014) v koncertnej sále ZUŠ a v kinosále PX Centra (04.11.2014).
   

“ Nezbedná opička Justína”

   Veľké poďakovanie prostredníctvom našej web. stránky patrí Mgr. Tomanovej a Mgr. Režnej zo Špeciálnej školy v Pov. Bystrici. Pripravili pre našich predškolákov intervenčný program a aktivitu “ Nezbedná opička Justína”. Primeraným spôsobom a hrou priblížili deťom nebezpečenstvá, ktoré číhajú na deti ak budú cudzím ľuďom otvárať dvere, brať od neznámych ľudí cukríky, čo ich čaká ak neuposlúchnu pokyn rodiča, p. učiteľky z triedy, ak si nedajú pozor na ceste. Aktivity boli veľmi poučné, deti ich vnímali pozitívne. Chceme veriť, že im pomôžu pri riešení krízovej situácie.

Danica Fľaková
učiteľka MŠ


 


 

Vážení rodičia,

    v školskom roku 2014/2015 začíname školský rok s 10 - timi triedami. Prijali sme 242 detí, z toho na elokovanom pracovisku Stred 163/72 je 37 detí. V čase školských prázdnin sa nám podarilo vybudovať nové hygienické zariadenie v pavilóne A, čím sme splnili podmienku na trvalé prevádzkovanie triedy pre deti najmladšej vekovej skupiny. Čo sa týka personálneho obsadenia školy o deti sa stará 20 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec - logopédka a 17 nepedagogických zamestnancov. Predškolákov máme v MŠ 89, z toho je 15 detí s OŠD. 
       Aj v tomto roku budú na našej škole zabezpečené záujmové krúžky, ktoré budú pod vedením kvalifikovaných pedagógov zo ZUŠ - odbor hudobný, výtvarný. Zabezpečili sme kvalifikovanú učiteľku na krúžok Angličtina pre najmenších hravo a okrem toho pokračujeme s deťmi vo folklórnej prípravke pri súbore Mladosť. Všetky krúžky začínajú od októbra/2014 a upozorňujem rodičov, že sú platené . Výška školného na polrok je určená a schválená VZN mesta Považská Bystrica, Krúžková činnosť na materskej škole prebieha v popoludňajších hodinách.
      V spolupráci a s finančnou podporou RZ pri MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica sa nám podarilo vybudovať veľmi peknú miestnosť určenú práve na krúžkovú činnosť. Je v pavilóne C zariadená s novou podlahou, maľovkou a nábytkom. Deti aj so svojimi učiteľmi sa majú na čo tešiť.
      V pavilóne B/horná trieda pribudla nová interaktívna tabuľa. Ďaľšia je v pavilóne C/horná trieda. Každá trieda našej školy má k dispozícii počítač s programami pre deti a v každej triede je zavedený už aj internet.
       Za finančné dary, za 2% z daní FO a PO za rok 2013, za dar - Súťaž o najkrajšiu školskú záhradu od firmy Danfoss , za pomoc škole či už vo forme kancelárskeho papieru, servítkov pre školskú jedáleň, papierových vreckoviek pre deti, kvetov do záhonov, knižiek, hračiek a pod.... z celého srdca všetkým patrí naša veľká vďaka.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


SEPTEMBROVÉ AKCIE

   V dňoch od 22.09. - 26.09.2014 naši predškoláci absolvovali týždenný kurz predplaveckého výcviku. Poplatok za týždenný kurz bol vo výške 18,00 € na jedno dieťa. Na výcvik  a z plavárne naše deti vozil autobus, pretože bolo zlé počasie. Možno aj vďaka tomu naše deti neochoreli a plnej sile nastúpili po predplavecej predpríprave do MŠ, aby sa už 30.09.2014 zúčastnili na Dni jazykov v 1.ZŠ Nemocničná v Pov. Bystrica. Vydarila sa aj charitatívna akcia BUDÍK s cieľom podporiť detské oddelenie v NsP Považská Bystrica. S predškolákmi sme boli v ZUŠ- odbor výtvarný na veľmi peknom rozprávkovom dopoludní.
      Vážení rodičia, o všetkých aktivitách našej materskej školy Vás budeme prostredníctvom našej stránky informovať. Budeme radi ak aj Vy prispejete svojimi nápadmi, podnetmi, konštruktívnou kritikou k zlepšeniu práce v materskej škole.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      Vážení rodičia,

 v čase školských prázdnin bude prevádzka MŠ Železničná 74 P.B. prerušená od 21.07.2014 do 22.08.2014. Naše elokované pracovisko Stred 163/72 P.B. má prerušenú prevádzku od 07.07.2014 do 15.08.2014.
Normálna prevádzka na MŠ Železničná 74 P.B. začne v pondelok 25.08.2014, kedy o 15,30 hod. bude aj rodičovské združenie pre novoprijaté deti.

     Peknú dovolenku všetkým deťom a rodičom praje vedenie a kolektív MŠ.


POĎAKOVANIE

     Naša MŠ dostala od Občianskeho združenia "Za krajšiu Bystricu   šek na 200,- € na kvety do našej školskej záhrady. Pozrite si fotky  z našich záhonov.

 


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,
     v mene detí , vedenia školy a výboru rodičovského združenia sa chcem poďakovať všetkým rodičom a priaznivcom našej materskej školy za krásny finančný dar v podobe 2%. Finančné prostriedky z 2% budú využité v prospech detí a to na skvalitnenie a dobudovanie športovo-relaxačnej zóny v areáli školskej záhrady a na nové lavičky s odkladacím priestorom v šatniach detí.


Zo srdca vďaka .

Mgr. Štefániková Gabriela           
Predsedníčka RZ prti MŠ Železničná 74
Považská Bystrica                   

 


 

 

OZNAM

     Rozhodnutie o prijatí dieťaťa k 01.09.2014 do MŠ Železničná 74, P.B. si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ denne : od 19.05.2014 do 13.06.2014

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

   V piatok 28.03.2014 príde do MŠ divadlo Príbeh zo Žiliny. Herci deťom zahrajú bábkové divadlo LOMIDREVO. Vstupné 1,- € prosím odovzdať ráno v piatok triednym učiteľkám.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


VYSTÚPENIE MALÝCH FOLKLORISTOV

Vážení rodičia,
    v nedeľu 23.03.2014 v kine Mier na slávnostiach jari v programe " Jaričku Vám nesieme   sa predstavili deti z folklórnej prípravky. Na javisku ich vystúpilo 28. Oblečení v ľudových krojoch pôsobili nádherne, a veru môžem skonštatovať, že dobre zvládli jednoduché krôčiky, poskoky, točky a zúročili v programe Aj tak sejú mak piesne, riekanky a hry s jarnou tématikou. V nácvikoch budeme pokračovať a už sa tešíme, kedy znova vystúpime s novým programom na slávnostiach leta. Fotky nájdete vo fotogalérii.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


DETSKÝ KARNEVAL

   Po jarných školských prázdninách deti našej MŠ čaká veselý karnevalový týždeň plný tanca, spevu, masiek. Karnevaly budú prebiehať v dopoludňajších hodinách na jednotlivých triedach spravidla od 8,30 hod. Poprosíme rodičov kto môže, nech zabezpečí pre svoje dieťa masku, kto nemôže tak masku pripravia učiteľky na triedach.
 


OZNAM PRE RODIČOV

   Vo štvrtok 13.02.2014 prídu pre naše deti zahrať koncert “Zlatá rybka” hudobní umelci z Nitry. Koncertné predstavenie bude v sále ZUŠ – odbor hudobný pre deti stredných a predškolských tried. Vzhľadom nato, že koncert je vhodný aj pre najmladšie deti umelci prídu priamo medzi nich do MŠ. Začíname v MŠ (pavilón C/dolná trieda o 8,15), pokračujeme o 9,30 v ZUŠ. Vstupné 1,00 € prosíme uhradiť ráno triednej učiteľke, keď dieťa príde do MŠ.
 


JARNÉ PRÁZDNINY

   V týždni od 17.02. – 21.02.2014 sú v Trenčianskom kraji jarné prázdniny. Vzhľadom nato, že očakávame znížený záujem o MŠ prosíme rodičov, aby si do pripravených hárkov v šatniach jednotlivých tried záväzne prihlásili svoje dieťa do MŠ, aby sme mohli zabezpečiť pre prihlásené deti prevádzku MŠ. Záujem prosím nahlásiť do 13.02.2014. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ  

 


 

ZÁPIS DETÍ

Vážení rodičia,
zápis detí do 1.ročníka ZŠ je v našom meste v dňoch 22. a 23.januára 2014. Rodičia sú povinní zapísať každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2014 6 rokov. Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú aby jeho dieťa malo odklad školskej dochádzky o 1 rok (na základe odporučenia detského lekára, detského psychológa, resp. učiteliek MŠ) musia nahlásiť materskej škole, že dieťa má OŠD. Túto skutočnosť prosím nahlásiť do 31.03.2014 riaditeľke MŠ.

Zápis detí do MŠ k 01.09.2014 bude od 01.03. – 31.03.2014 denne na MŠ. Žiadosť o zaradenie dieťaťa do MŠ si rodič môže buď stiahnuť z našej stránky, alebo si priamo vypýtať na riaditeľstve školy. Žiadosť je potrebné vypísať, potvrdiť u detského lekára a priniesť, resp. poslať poštou do MŠ. Kritériá na prijatie dieťaťa sú :

1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
2. deti, ktoré do 31.08.2015 dovŕšia 6 rokov
3. 5- ročné deti
4. 4- ročné deti
5. 3 – ročné deti, ktoré do 31.08.2014 dovŕšia 3 roky
6. mladšie deti zoberieme do MŠ len v tom prípade, ak budeme mať voľné miesto

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ    


JANUÁR V MŠ

     V januári po dlhom vianočnom voľne naplno zarezávame aj v MŠ. Naši predškoláci z elokovaného pracoviska Stred 163/72 pôjdu športovať v stredu 22.01.2014 do telocvične na 1. ZŠ Nemocničnú. Akciu GYM FIT pripravila so svojím tímom Mgr. Toporová. Predškoláci z kmeňovej MŠ na túto akciu pôjdu 12.02.2014. Prosíme rodičov, aby deti primerane na túto akciu obliekli (tepláky, tričká do vrecúšok). Pitný režim, dovoz a odvoz detí je zabezpečený.
    Folklórna prípravka súboru Považan sa dobre rozbehla-prihlásené deti pracujú s lektorkou Monikou Čičkovou každý týždeň vo štvrtok na pav. B/dolná trieda. Rodičia v priebehu januára/2014 dostanú šeky, ktoré uhradia a ústrižky prinesú lektorke p. Čičkovej.
     Upozorňujem rodičov, že v našej MŠ prípravku môžu navštevovať 4-6 ročné deti. Vzhľadom nato, že záujem rodičov je veľmi vysoký a majú záujem aj deti mladšie ako 4 roky otvorenie ďaľšieho krúžku budeme riešiť v šk. roku 2014/2015.
 


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe záujmu rodičov detí (1 dieťa z 2.D triedy) bude počas vianočných sviatkov a prázdnin prevádzka MŠ prerušená od 23.12.2013 – 06.01.2014. Nástup do MŠ bude od 07.01.2014.
 

    Všetkým rodičom v mene detí a vedenia MŠ prajem pekné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 hlavne pevné zdravie, lásku a spokojnosť.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ 


MIKULÁŠ V ŠKOLE

    Milí rodičia, utorok 17.12.2013 bol v našej materskej škole významný a príjemný deň, a to nielen preto, že naše deti navštívil svätý Mikuláš s anjelom. Priniesol pre všetky deťúrence sladké balíčky, množstvo knižiek a veľa hračiek. Deti boli veselé a nadšené. Mikulášovi a anjelovi spievali, recitovali, tancovali. A na oplátku Mikuláš s anjelom vytancovali najsmelšie deti. To nebolo všetko. Vzhľadom nato, že Mikuláš pre nedostatok snehu nemohol prísť na saniach rozhodol sa, že pricestuje za deťmi našej školy na vláčiku. A skutočne aj prišiel s pomocníkmi Mikuláša (študenti Strednej priemyselnej školy so svojím učiteľom Ing. Feketem. Do pavilónu B/dolná trieda priviezli nádherný veľký drevený vlak, ktorý zhotovili práve študenti SPŠ z Pov. Bystrice. To bolo radosti, výskotu, keď z vláčiku dali dolu plachty naši hostia - primátor mesta Doc. Karol Janas, riaditeľ SPŠ Mgr.Tibor Machač a vedúci OŠ mesta Pov. Bystrica Mgr. Jozef Bielik a autor vlaku Ing. Behuliak. Za tento krásny dar patrí vedeniu SPŠ veľká vďaka. Bude slúžiť deťom nielen na hranie, ale aj na edukáciu. Na jar bude krášliť areál školskej záhrady.


Z DECEMBROVÝCH AKCIÍ

   Milí rodičia, v  utorok 3.12.2013 prídu medzi deti divadelníci z divadla Na hojdačke z Martina a našim deťom zahrajú slovenskú ľudovú rozprávku o Veľkej repe. Predstavenie bude v koncertnej sále ZUŠ o 9,00 hod. Vstupné 1,- €.

   V stredu 4.12.2013 organizuje Základná škola Stred v Považskej Bystrici pre predškolákov deň zábavy, učenia a poznania, v doobedňajších hodinách so začiatkom o 9,00h.

    Vianočný Mikuláš príde do našej MŠ 17.12.2013 – aby naše deti naladil na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Prinesie im nielen sladké balíčky, ale aj nové hračky, knižky a pomôcky.

 Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


 NOVEMBROVÉ PODUJATIA

     V týždni od 11.11.2013 – 14.11.2013 naše deti z MŠ navštívia chemickú učebňu v 1.ZŠ, kde pod vedením p. uč. Ďurajkovej a s asistentami-deviatakmi zasvätia do tajov chémie našich predškolákov. 
     O týždeň t.j. 18.11.2013 budú prihlásené deti z predškolských tried chodiť na predplavecký výcvik na krytú plaváreň. Vzhľadom nato, že čas novembrový nie je najpríjemnejší na vodné športy , na plaváreň a z plavárne bude naše deti voziť autobus. Prosím všetkých rodičov, aby deťom do plecniakov pribalili len to, čo napíšu tr. učiteľky (nie hračky, sladkosti), ale to, čo k predplaveckému výcviku patrí. Hlavne plavky, čiapku, prezúvky, osušku, krém na tvár, čaj do fľašky a včasný príchod do MŠ, aby sa deti mohli pokojne nadesiatovať a potom už Hor sa športovať!!
    Ostané deti z MŠ pôjdu 18.11.2013 do kina Mier na divadelné predstavenie, kde im divadelný súbor BABADLO z Prešova zahrá divadlo : “Ako išlo vajce na vandry.” Vstupné 1,- € prosím ráno odovzdať na triede tr. učiteľke. V prípade nepriaznivého počasia prosím rodičov, aby deťom obliekli pršiplášte a primerane počasiu ich aj obuli.

 Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ   


FOLKLÓRNY KRÚŽOK

   Upozorňujeme rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na folklórny krúžok oznamujem, že začíname 14.11.2013 o 15,00 hod. v pav. B/dolná trieda. Rodičov prosím pripraviť do vrecúška biele tričko, cvičky tepláky (chlapcom), sukničku do gumy dievčatám, balíček vreckoviek. Všetko dať do skrinky. Krúžok bude končiť o 15,45 a rodičia si pre svoje dieťa prídu priamo na B/dolnú, alebo po tomto čase na kmeňovú triedu v príslušnom pavilóne. Krúžok bude viesť tanečná pedagogička p. uč. Čičková.


DIVADLO V ŽILINE

Dňa 28.10.2013 pôjdu deti z predškolských tried na divadelné predstavenie AKČANTÝROK, ktoré sa uskutoční o 9,00 hod. v Mestskom divadle v Žiline. Pôjdu len prihlásené deti a tie, ktorých rodičia dajú s touto akciou informovaný súhlas. Odchod od MŠ autobusom je o 8,00 hod., predpokladaný príchod 11,00 hod.
 

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


NA NÁVŠTEVÁCH V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Vážení rodičia,

      po úspešnom štarte do nového školského roka 2013/2014 opäť prichádzame a uskutočňujeme rôzne aktivity s deťmi našej MŠ. Počas septembra, ale aj októbra sme s deťmi predškolských tried – teda budúcimi prvákmi navštívili zaujímavé akcie.

 • Na 6.ZŠ – hokejovú sieň slávy, prezreli sme si prvácke triedy a areál ZŠ. Hlavne priamo v telocvični školy si naše deti zahrali hokej pod taktovkou trénera Michala Belicu – bývalého úspešného hokejistu. Príjemné prekvapenie pre deti bolo stretnutie a meranie síl so žiakmi tejto školy v skutočnom oblečení hokejistov. Spoznali sme našich bývalých škôlkarov Tomáša Markóciho, ako aj Michala Gálika. Sú nielen dobrí športovci, ale aj výborní žiaci. Kto z rodičov preferuje hokej a jeho dieťa má o šport záujem na 6. ZŠ SNP Pov. Bystrica má otvorené dvere a môže svoje dieťa do tejto školy zapísať. Zároveň pozvali všetky deti aj s rodičmi na korčuľovanie na zimnom štadióne. Verím, že túto ponuku využijú aj naši rodičia s deťmi.
 • Ako sa vyučujú cudzie jazyky – to bola skvelá aktivita Mgr. Hatalovej na 1. ZŠ Nemocničná Pov. Bystrica. Deti z našej MŠ počuli jazyk anglický, nemecký. Aj v MŠ máme krúžok angličtiny a smelo môžme skonštatovať, že niektoré slovíčka už vedeli aj deti MŠ. Ako sa majú deti v 1. ročníkoch , čo sa učia si vyskúšame priamo v tejto škole 22.10.2013.
 • Na 3. ZŠ Školská Pov. Bystrica pripravili pre svojich budúcich prvákov Deň otvorených dverí, a to 15.10.2013. Celé predpoludnie bolo rozdelené na rôzne aktivity : učenie sa v triedach, práca na interaktívnej tabuli, príjemný posed s besedou o knižkách priamo v krásnej novej knižnici v ZŠ. Šport ktorý patrí k deťom sme si vyskúšali priamo v telocvični. Navštívili sme kútik živej prírody. Krásne dopoludnie sme zavŕšili v dennej družine samozrejme pri obľúbených hračkách a posedom pri voňavom čaji sme sme si obzreli aj vynovenú jedáleň. Pretože nás škôlkarov bolo veľa rozdelili sme sa do 5 –tich skupín. Hostesky robili veľkí 8-maci, v ktorých sme spoznali našich bývalých škôlkarov.
 • 5. ZŠ Slovenských partizánov pripravila pre naše deti zaujímavé podujatie spojené s hľadaním a samozrejme nájdením “skutočného zlatého pokladu”. Aj na tejto škole sú pripravení prijať svojich budúcich žiakov v plnej paráde s výbornými učiteľmi a kvalitne vybavenými učebňami.

Riaditeľka materskej školy Železničná 74 aj s el. triedami Stred 163/72 Pov. Bystrica zo srdca ďakujú všetkým základným školám, ich riaditeľom, zástupcom, pedagogickým zamestnancom, ktorí pozvali našich predškolákov do svojich priestorov. Umožnili deťom z MŠ priamo vidieť aj skúsiť skutočný život budúceho žiaka. Určite sa tak posilní už od predškolákov pozitívny vzťah k ZŠ, ako aj veľká túžba po nových vedomostiach. Ešte raz veľká vďaka!
 

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pavilóne B) dolná trieda v pondelok 30.septembra o 15,30 hod.

Program:

1/ Otvorenie, kontrola uznesenia.
2/ Školský poriadok - informácie o chode MŠ.
3/ Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičov za Sk. rok 2012/2013.
4/ Návrh a schválenie poplatkov do fondu rodičovského združenia pre rok 2013/2014.
5/ Návrh a schválenie zástupcov rodičov do výboru RZ a do Rady školy pre šk.rok 2013/2014.
6/ Diskusia, uznesenie, záver

Mgr. Gabriela Štefánikova
predseda RZ       


 Staršie oznamy >>


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


578819

Úvodná stránka